Vítejte na portálu firmy Traiva
TRAIVA s.r.o. - Určujeme směr k bezpečnosti ...  Služby BOZP a PO, bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Balíček školení BOZP a POON-LINE ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE NEBO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

Ve firmách s nejvýše 25 zaměstnanci může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, pokud má k tomu potřebné znalosti.

§ 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. (v platném znění):
"Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám,
má-li k tomu potřebné znalosti."


Balíček školení je vhodný pro firmy, kde problematika BOZP a PO není náročná, zejména pro administrativu, obchodní firmy, obchody, sklady apod. Není vhodný např. pro zaměstnance stavební či výrobní firmy. Nelze použít jako školení o požární ochraně ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (dle zákona o požární ochraně).


Co nabízí Balíček školení BOZP a PO?

studijní texty a osnovy školení
testy ke školení BOZP a PO
školící film BOZP a PO (volitelně)
získání osvědčení ke školení BOZP a PO

Po absolvování našeho školení získáte osvědčení od odborně způsobilé osoby o tom, že Vaše znalosti jsou dostačující. Následně můžete provádět školení svých zaměstnanců o BOZP podle zákoníku práce.


CD se studijními materiály obsahuje:

studijní texty
vzor osnovy školení pro zaměstnance
vzorové testy BOZP a PO
formuláře (evidence úrazů, posouzení zdravotní způsobilosti)


Jak probíhá školení a ověření znalostí?

samostudium podle připravených studijních textů (na CD)
přezkoušení v předem dohodnutém termínu, ověření znalostí probíhá formou pohovoru (telefon, skype)
zaslání a následné vyplnění testu (e-mail)


Školení a způsob ověření znalostí:

samostudium + přezkoušení v dohodnutém termínu (telefon, skype)
zaslání a vyplnění testu (mail)


Co získáte po absolvování školení?

doklad o školení (podrobná osnova)
osvědčení o školení BOZP a PO
vyhodnocený test


Po úspěšném přezkoušení od nás obdržíte osvědčení ke školení podřízených zaměstnanců. Dále můžete zpracovávat potřebnou dokumentaci BOZP na Vašem pracovišti a také provádět roční prověrky BOZP.

Podrobné informace naleznete zde.


Balíček školení BOZP a PO
Vhodné pro firmy do 25 zaměstnanců.
Školení pro jednu osobu.


Balíček školení BOZP a PO Se školícím filmem
690

nebo

Bez školícího filmu
590

Koupit

Proškolení další osoby
v rámci jedné firmy v ceně 490 Kč


Kompletní systém e-BOZP
Dokumentace, Organizer a Průvodce BOZP a PO ve výhodnějším kompletu

Kompletní systém e-BOZP
3480

Podrobnosti
Časté otázky a odpovědi Objednat Balíček školení BOZP a PO

Časté otázky a odpovědi

Pro jaké firmy je tento typ služby vhodný?
Je vhodný pro firmy, kde problematika BOZP a PO není náročná. Zejména pro administrativu, obchodní firmy, obchody, sklady apod. Není vhodný např. pro zaměstnance stavební či výrobní firmy. Nelze použít jako školení o požární ochraně ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (dle zákona o požární ochraně).

S naším osvědčením můžete provádět školení a plnit další úkoly v prevenci rizik ve firmách s max. 25 zaměstnanci (podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.). Služba je také vhodná pro zajištění základního školení vedoucích zaměstnanců i ve větších firmách.

Jak je to ve firmách s větším počtem zaměstnanců?
Vstupní školení zaměstnanců může provádět zaměstnavatel (nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec), který má potřebné znalosti, tzn. absolvoval školení vedoucích zaměstnanců. Opakovaná školení by pak měla provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, a to v předem stanovených termínech – s ohledem na možná rizika.

Jak rychle lze získat osvědčení?
Záleží jen na Vás, jak rychle učební text zvládnete. Máme klienty, kteří vše zvládli během několika hodin studia. Nakonec, podíváme-li se na problém z druhé strany, řídíte-li firmu, měli byste základní znalosti získat.

Zvládnu test a ověření znalostí? Jak je to těžké?
S naší pomocí lze vše zvládnout. Učební texty jsou logicky a srozumitelně napsány.

Nemusím mít nějaké zvláštní školení pro požární ochranu?
Ne – pokud provozujete činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí postačí školení podle zákoníku práce, tzn. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, mezi které patří také předpisy o požární ochraně.
Upozornění: Školení podle zákona o požární ochraně se provádí ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Nutno konzultovat, resp. zajistit u odborně způsobilé osoby v PO.Objednat Balíček školení BOZP a PO

Platba * Počet školených osob* osob

Příplatek za přezkoušení druhé a další osoby v rámci balíčku je 490 Kč bez DPH za osobu.
Např. balíček s filmem a přezkoušení 3 osob = 690 Kč + 2x 490 Kč bez DPH


Název Firmy   Jméno a příjmení *
IČO   Ulice a číslo popisné *
DIČ   Město *
      PSČ *
Kontaktní email *   Telefonní kontakt *

Poznámka k objednávcePokud je dodací adresa jiná než fakturační, vepište ji prosím do poznámky. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Údaje označené * jsou povinné.

ANO, souhlasím s použitím emailové adresy pro marketingové účely firmy TRAIVA s.r.o.

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se TRAIVA s.r.o., se sídlem Pohraniční 104, 70300 Ostrava, IČ 25380141, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 7 let od nákupu zboží. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení objednávky dodržení stanovené záruční doby. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, PPL s.r.o..

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email spravcegdpr@traiva.cz nebo na sídlo naší společnosti: TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 70300 Ostrava. Kompletní informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.Co bude následovat?
Po odeslání objednávky Vám na dobírku zašleme studijní materiály (případně také film) s fakturou.
Software:

Dokumentace BOZP a PO
Organizer BOZP a PO
Kompletní systém e-BOZP
Infocentrum BOZP

Reklamační protokol
Obchodní podmínky
Produkty:

Bezpečnostní tabulky
Hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní pásky
Ochranné pomůcky
Výrobky pro bezpečnost

Eshopy a weby:

TRAIVA SHOP
e-SafetyShop.eu

e-BOZP
Seznam revizních techniků
FoggyStop


Zavolejte nám

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

Tel.: (+420) 596 123 556, 604 266 813, 739 633 471
Email: info@traiva.cz, admin@traiva.cz

Copyright 2009 - 2017 TRAIVA s.r.o. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.