Elide Fireball

 Elide Fireball

Hasicí koule Elide Fire Ball

 

Pěkný doplněk interiéru nebo účinný pomocník?

Hasící koule Elide Fire Ball jsou dodávány na trh již mnoho let. Přesto se v našich domech, firmách objevují jen sporadicky. Výhody tohoto hasebního prostředku,  popsané v dokumentaci jsou nesporné. Dokáže však koule skutečně automaticky uhasit začínající požár v reálných podmínkách?

Vyzkoušeli jsme ji. Výsledky lze shrnout do následujících bodů:

1. Koule automaticky hasí začínající požár. Klíčovou roli pro její účinnost hraje ale její vhodné umístění.

2. Hašení vhozením koule do ohniska požáru je účinné. Problémem může být přesnost hodu při malém ohnisku, nebo rozmístění zařizovacích předmětů. Koule se může od nich odrazit nebo sklouznout.

Výhody: automatické hašení práškem je velkou předností výrobku. Možnost vhodit kouli do ohniska ze vzdálenosti, při které nedochází k ohrožení teplem nebo kouřem, nebo oknem je v mnoha případech velmi také užitečná.

Nevýhody: Poměrně malá náplň prášku (ale vysoce účinného oproti běžným hasicím přístrojům) uhasí jen malý požár. Je však nutné uvést, že mžikové pokrytí práškem z koule je účinnější než časově delší proud z hasicího přístroje.

I když hodit poměrně přesně hasicí koulí na vzdálenost např. 5 m dokáže i 10-ti leté dítě, pro menší část populace to může být problém. Totéž bychom ale mohli říci o hašení 6 kg práškovým hasicím přístrojem.

Použití hasicí koule s větším obsahem prášku (např. 5 kg) jako stabilní hasicí zařízení by mohlo být velmi účinné. Jejich výrobě však zřejmě brání technické problémy a vysoká cena.

Závěr: hasicí koule Elide Fire Ball je účinná. V místech, kde často vznikají požáry (krby, technologické procesy, samovznícení prachů) jejichž místo vzniku je omezeno na malou plochu má neocenitelnou výhodu automatického hašení.

Nemůžeme však očekávat, že umístěním koule kdekoli v místnosti dosáhneme vždy uhašení požáru. Ideální umístění je nad místem předpokládaného vzniku požáru. V každém případě však dojde ke zpomalení hoření a tím snížení škod do příjezdu hasičů.

Přidat komentář