5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

Ohraničovací pásky

5 oblastí využití bezpečnostních pásek

Varují před nebezpečím, vystříhají kolemjdoucích a ohraničují místo s určitým omezením. V kterých oblastech pomáhají ohraničovací pásky zajistit bezpečnost? Patří mezi povinné značení? Dozvíte se v článku... 

Tak jako každé ráno, si chtěl ondra před začátkem směny ještě rychle zaběhnout pro ranní kafe a dát si cigárko. Cestu dobře znal, a tak jí nevěnoval větší pozornost.
Na cestě se však již v předešlém dni začaly stavební práce a dělníci stihli vykopat půlmetrový výkop. Ondra si při chůzi výkop nevšiml a spadl. Zlomil si klíční kost a musel se léčit další čtyři týdny, kdy nebyl schopen pracovat.

 

Kde se stala chyba?

 

Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost, zajistit výkop na staveništi zábradlím a bezpečnostním značením. Důsledkem nehody bylo zahájení řízení za účelem udělení pokuty zadavateli stavby za nesplnění zákonných povinností.

Pomohla by ohraničovací páska Ondrovi předejít pádu?

pasky_zakaz_vstupu-1024x768 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek
69868930_1095900563935313_4728931178134896640_n-1024x1024 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek
zakaz_vtupu2-e1568110947367 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

Hranice (ne)bezpečí

Ohraničovací pásky jsou snadný způsob bezpečnostního značení využívající lidské zrakové vnímání tak, aby včas varovalo před případným nebezpečím. Na trhu se nabízí pásky v různých barevných kombinacích. Každý druh pásky by měl spolehlivě doručit význam určitého sdělení a neodvracet naši pozornost. 

Ohraničující páska je obvykle složená ze dvou barev (červeno-bíle pruhy, nebo žluto-černé pruhy), nebo zahrnuje slova jakozákaz”, nebonebezpečí. Využívá se ke sdělení varování, nebo zachycení pozornosti kolemjdoucích na nebezpečnou situaci, nebo místo s rizikem úrazu.

Jsou pásky povinností?

Jaké zákony nám předpisují používání a umísťování bezpečnostních značek?

Používání bezpečnostních značení předepisuje několik právních předpisů

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
  výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Význam barev

Ohraničovací pásky mají bezpečnostní barvy s účelem rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví.

 • Střídavé žluté a černé, nebo červené a bílé pruhy značek stejné velikosti v úhlu 45 stupnů označují riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenční materiál žlutozelené barvy. 

 • Umísťují se ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli na snadno dostupném a viditelném místě

 • Pri zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

 

 

Barevné kombinace pásek

pasky-769x1024 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

žluto - černá

označení nebezpečných míst

 

zeleno - bílá

označení bezpečných míst

 

modro - bílá

příkazové značení

pásky Policie, Hasiči, Městská policie

 

červeno - bílá

zákaz vstupu, nebo umístění prostředků požární ochrany

5 oblastí využití ohraničujících pásek:

 • crane-150x150 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

  Konstrukční a stavební práce

  Ohraničovací, nebo vytyčovací páska v provedení žluto-černém se obvykle používá v místě, kde probíhá rekonstrukce, demolice, stavební práce, práce ve výškách a pod. Značení upozorňuje jak zaměstnance, tak kolemjdoucích na rizikové místo (pohyb stavebních strojů, práce s nebezpečnými zařízeními, zvýraznění výkopů a pod).

 • danger-150x150 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

  Práce se zvýšeným nebezpečím

  Jde především o práce, kde hrozí značné nebezpečí (hrozící pád předmětu, risk výbuchu toxických chemikálií, vysoké nebezpečí vzniku požáru, nebezpečí úniku jedovatých plynů a pod). Používají se žluto-černé pásky a to zejména v produkčních, industriálnich zónach, nebo laboratorích.

 • cone-150x150 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

  Vytyčování zařízení pro řízení dopravy

  Dopravní vytyčovací páska se využívá k označení zařízení, které na určitém místě dočasně mění provozu dopravních prostředků i chodců. Můžou označovat například dočasné přesměrování provozu během průvodu, nebo uzavření silnice. Používají se v provedení oranžovo, nebo červeno-bílém.

 • police-badge-150x150 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

  Policejní činnost

  Policejní páska s názvem "Policie ČR - vstup zakázán",  "Městská policie - vstup zakázán", nebo "Vojenská policie - vstup zakázán" má za účel izolovat, ochraňovat a zachovat místo činu před možnou manipulaci s důkazy. Například oznamuje veřejnosti, žena daném místě probíhá vyšetřování a daná oblast je uzavřena. Policejní páska může být v bílo-modrém, nebo bílo-červeném provedení.

 • firefighter2-150x150 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

  Hasičské práce

  Červeno-bílá ohraničovací páska s názvem “Hasiči vstup zakázán” má stejnou funkci jako policejní a pásky označující nebezpečí. Páska pro hasiče má za úkol odizolovat určitou oblast během a po vzniklém požáru, (používá se k prevenci úrazu vdechování kouře, částic ve vzduchu a poškozených struktur).

Související produkty

Ohraničovací bez nápisu

15364_2019_2-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

OHRANIČOVACÍ PÁSKA

žluto - černá, 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 236.90 Kč

 

Ohraničovací, vytyčovací žlutočerná páska je nelepicí páska se šikmými pruhy bez nápisu. Slouží ke zvýraznění pracovních míst mimo provoz, nebezpečných prostor a koridorů v exteriérech i interiérech.

Hasiči

15365_2019_3-1-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

OHRANIČOVACÍ PÁSKA HASIČI - VSTUP ZAKÁZÁN

bílo - červená, 500 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 453.20 Kč

Ohraničovací páska v 500m návinu a pevnějším provedení je určena pro použití HASIČŮ k ohraničení míst, kde je vstup zakázán. 

Městská policie

13988_2017_1bile-1-1024x682-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

OHRANIČOVACÍ PÁSKA MĚSTSKÁ POLICIE - VSTUP ZAKÁZÁN

bílo - modrá, 500 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 453.20 Kč

 

Ohraničovací páska v 500 m návinu a pevnějším provedení je určena pro použití MĚSTSKÉ POLICIE k ohraničení míst, kde je vstup zakázán

Šrafovaná oboustranná

00504_2019_1bile-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

OHRANIČOVACÍ PÁSKA ŠRAFOVANÁ STRONFIX

Oboustranná

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 41.20 Kč

Ohraničovací a vytyčovací páska STRONFIX je velmi odolná, vhodná pro ohraničení a vytýčení nebezpečného prostoru, např. při stavební činnosti.

Výstražná s nápisem

13175_2019_1bile-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA S NÁPISEM

Nepovolaným vstup zakázán - 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 126.79 Kč

 

Velmi pevná nelepící ohraničovací páska z pevnostního polyetylénu pro výstražné ohraničení prostor. Nápis "Nepovolaným vstup zakázán" umožňuje vstup do ohraničeného prostoru určeným pracovníkům.

Výstražná bez nápisu

05607_2019_1-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA STRONFIX

Bez nápisu - 200 m

Heskins Ltd.

CENA BEZ DPH: 100.94 Kč

 

Ohraničovací, vytyčovací páska je žlutočerná nelepící páska se šikmými pruhy bez nápisu. Slouží ke zvýraznění pracovních míst mimo provoz a nebezpečných prostor a koridorů v exteriérech i interiérech.

Vytyčovací s nápisem

04221_2019_1bile-1-1024x681-circle 5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

VYTYČOVACÍ PÁSKA S NÁPISEM

Vstup zakázán - 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 132.87 Kč

 

Velmi pevná nelepicí páska z pevnostního polyetylénu pro výstražné ohraničení prostor. Na rozdíl od pásky s nápisem "Vstup zakázán" umožňuje tento nápis vstup do ohraničeného prostoru určeným pracovníkům (povolaným osobám).

Kdo jsme?

Firma Traiva s.r.o. (založena 1997) spojuje praxi bezpečnosti práce, BOZP a PO s výrobky pro bezpečnost a programy pro BOZP a PO.

Kontakt

TRAIVA s. r. o.

Pohraniční 104
703 00 Ostrava

Mobil: 604 266 813 nebo pevná linka 596 123 556
Email: info@traiva.cz

Přidat komentář