5 Oblastí využití ohraničovacích pásek

Ohraničovací pásky

5 oblastí využití bezpečnostních pásek

Varují před nebezpečím, vystříhají kolemjdoucích a ohraničují místo s určitým omezením. V kterých oblastech pomáhají ohraničovací pásky zajistit bezpečnost? Patří mezi povinné značení? Dozvíte se v článku... 

Tak jako každé ráno, si chtěl ondra před začátkem směny ještě rychle zaběhnout pro ranní kafe a dát si cigárko. Cestu dobře znal, a tak jí nevěnoval větší pozornost.
Na cestě se však již v předešlém dni začaly stavební práce a dělníci stihli vykopat půlmetrový výkop. Ondra si při chůzi výkop nevšiml a spadl. Zlomil si klíční kost a musel se léčit další čtyři týdny, kdy nebyl schopen pracovat.

 

Kde se stala chyba?

 

Zaměstnavatel nesplnil svou povinnost, zajistit výkop na staveništi zábradlím a bezpečnostním značením. Důsledkem nehody bylo zahájení řízení za účelem udělení pokuty zadavateli stavby za nesplnění zákonných povinností.

Pomohla by ohraničovací páska Ondrovi předejít pádu?

páska zákaz vstupu
páska zákaz vstupu
páska zákaz vstupu

Hranice (ne)bezpečí

Ohraničovací pásky jsou snadný způsob bezpečnostního značení využívající lidské zrakové vnímání tak, aby včas varovalo před případným nebezpečím. Na trhu se nabízí pásky v různých barevných kombinacích. Každý druh pásky by měl spolehlivě doručit význam určitého sdělení a neodvracet naši pozornost. 

Ohraničující páska je obvykle složená ze dvou barev (červeno-bíle pruhy, nebo žluto-černé pruhy), nebo zahrnuje slova jakozákaz”, nebonebezpečí. Využívá se ke sdělení varování, nebo zachycení pozornosti kolemjdoucích na nebezpečnou situaci, nebo místo s rizikem úrazu.

Jsou pásky povinností?

Jaké zákony nám předpisují používání a umísťování bezpečnostních značek?

Používání bezpečnostních značení předepisuje několik právních předpisů

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
  výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Význam barev

Ohraničovací pásky mají bezpečnostní barvy s účelem rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví.

 • Střídavé žluté a černé, nebo červené a bílé pruhy značek stejné velikosti v úhlu 45 stupnů označují riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenční materiál žlutozelené barvy. 

 • Umísťují se ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli na snadno dostupném a viditelném místě

 • Pri zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

 

 

Barevné kombinace pásek

bezpecnostni_pasky

žluto - černá

označení nebezpečných míst

 

zeleno - bílá

označení bezpečných míst

 

modro - bílá

příkazové značení

pásky Policie, Hasiči, Městská policie

 

červeno - bílá

zákaz vstupu, nebo umístění prostředků požární ochrany

5 oblastí využití ohraničujících pásek:

 • crane

  Konstrukční a stavební práce

  Ohraničovací, nebo vytyčovací páska v provedení žluto-černém se obvykle používá v místě, kde probíhá rekonstrukce, demolice, stavební práce, práce ve výškách a pod. Značení upozorňuje jak zaměstnance, tak kolemjdoucích na rizikové místo (pohyb stavebních strojů, práce s nebezpečnými zařízeními, zvýraznění výkopů a pod).

 • danger

  Práce se zvýšeným nebezpečím

  Jde především o práce, kde hrozí značné nebezpečí (hrozící pád předmětu, risk výbuchu toxických chemikálií, vysoké nebezpečí vzniku požáru, nebezpečí úniku jedovatých plynů a pod). Používají se žluto-černé pásky a to zejména v produkčních, industriálnich zónach, nebo laboratorích.

 • cone

  Vytyčování zařízení pro řízení dopravy

  Dopravní vytyčovací páska se využívá k označení zařízení, které na určitém místě dočasně mění provozu dopravních prostředků i chodců. Můžou označovat například dočasné přesměrování provozu během průvodu, nebo uzavření silnice. Používají se v provedení oranžovo, nebo červeno-bílém.

 • police-badge

  Policejní činnost

  Policejní páska s názvem "Policie ČR - vstup zakázán",  "Městská policie - vstup zakázán", nebo "Vojenská policie - vstup zakázán" má za účel izolovat, ochraňovat a zachovat místo činu před možnou manipulaci s důkazy. Například oznamuje veřejnosti, žena daném místě probíhá vyšetřování a daná oblast je uzavřena. Policejní páska může být v bílo-modrém, nebo bílo-červeném provedení.

 • firefighter2

  Hasičské práce

  Červeno-bílá ohraničovací páska s názvem “Hasiči vstup zakázán” má stejnou funkci jako policejní a pásky označující nebezpečí. Páska pro hasiče má za úkol odizolovat určitou oblast během a po vzniklém požáru, (používá se k prevenci úrazu vdechování kouře, částic ve vzduchu a poškozených struktur).

Související produkty

Ohraničovací bez nápisu

OHRANIČOVACÍ PÁSKA

žluto - černá, 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 236.90 Kč

 

Ohraničovací, vytyčovací žlutočerná páska je nelepicí páska se šikmými pruhy bez nápisu. Slouží ke zvýraznění pracovních míst mimo provoz, nebezpečných prostor a koridorů v exteriérech i interiérech.

Hasiči

15365_2019_3

OHRANIČOVACÍ PÁSKA HASIČI - VSTUP ZAKÁZÁN

bílo - červená, 500 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 453.20 Kč

Ohraničovací páska v 500m návinu a pevnějším provedení je určena pro použití HASIČŮ k ohraničení míst, kde je vstup zakázán. 

Městská policie

13988_2017_1bile

OHRANIČOVACÍ PÁSKA MĚSTSKÁ POLICIE - VSTUP ZAKÁZÁN

bílo - modrá, 500 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 453.20 Kč

 

Ohraničovací páska v 500 m návinu a pevnějším provedení je určena pro použití MĚSTSKÉ POLICIE k ohraničení míst, kde je vstup zakázán

Šrafovaná oboustranná

00504_2019_1bile

OHRANIČOVACÍ PÁSKA ŠRAFOVANÁ STRONFIX

Oboustranná

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 41.20 Kč

Ohraničovací a vytyčovací páska STRONFIX je velmi odolná, vhodná pro ohraničení a vytýčení nebezpečného prostoru, např. při stavební činnosti.

Výstražná s nápisem

13175_2019_1bile

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA S NÁPISEM

Nepovolaným vstup zakázán - 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 126.79 Kč

 

Velmi pevná nelepící ohraničovací páska z pevnostního polyetylénu pro výstražné ohraničení prostor. Nápis "Nepovolaným vstup zakázán" umožňuje vstup do ohraničeného prostoru určeným pracovníkům.

Výstražná bez nápisu

05607_2019_1

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA STRONFIX

Bez nápisu - 200 m

Heskins Ltd.

CENA BEZ DPH: 100.94 Kč

 

Ohraničovací, vytyčovací páska je žlutočerná nelepící páska se šikmými pruhy bez nápisu. Slouží ke zvýraznění pracovních míst mimo provoz a nebezpečných prostor a koridorů v exteriérech i interiérech.

Vytyčovací s nápisem

04221_2019_1bile

VYTYČOVACÍ PÁSKA S NÁPISEM

Vstup zakázán - 250 m

TRAIVA s. r. o.

CENA BEZ DPH: 132.87 Kč

 

Velmi pevná nelepicí páska z pevnostního polyetylénu pro výstražné ohraničení prostor. Na rozdíl od pásky s nápisem "Vstup zakázán" umožňuje tento nápis vstup do ohraničeného prostoru určeným pracovníkům (povolaným osobám).

Kdo jsme?

Firma Traiva s.r.o. (založena 1997) spojuje praxi bezpečnosti práce, BOZP a PO s výrobky pro bezpečnost a programy pro BOZP a PO.

Kontakt

TRAIVA s. r. o.

Pohraniční 104
703 00 Ostrava

Mobil: 604 266 813 nebo pevná linka 596 123 556
Email: info@traiva.cz

Přidat komentář

Registrace k odběru článků, novinek a speciálních nabídek