Musejí být povinná školení z bezpečnosti práce nudná a nezáživná?

Každý pracující musí být proškolen v bezpečnosti práce a požární ochraně.

To je skutečnost daná zákonem.

Pojmy: povinné, školení, bezpečnost práce

už tak trošku napovídají, že to zákonitě musí být nuda a otrava. Což taky znamená minimální přínos pro školené zaměstnance.

Když nás něco nudí, jen těžko si z toho dostatek odneseme a zapamatujeme. My jsme tato fakta pojali jako výzvu ke změně a vyvinuli jsme něco docela nového a unikátního.

LOgo_velke-e1568732962239 Safetutor

je interaktivní online software

pro školení bezpečnosti práce.

 

Nakoupíte kredity, vypíšete zaměstnance k proškolení a výuka může začít. Vy už dále nic nemusíte dělat, o vše se postará SafeTutor, vše probíhá online. Po dokončení školení je automaticky vytvořen certifikát.

 

5-1-e1568732990999 Safetutor
budova_horici-e1569061047469 Safetutor

Ale důkladné školení bezpečnosti práce a požární ochrany je zbytečné...

Pokud chcete produktivní a skvělou firmu, tak těžko. Jen zdravý sportovec podává konzistentně perfektní výkony, stejně tak jen zdravá firma s minimem úrazů může jet na plný plyn.

Navíc nikdo se nechce stát “otloukánkem” státních inspekcí a vyšetřovatelů v případě závažných úrazů nebo požárů a výbuchů. Tyto mimořádné události se v ČR dějí každý den. V mnoha případech je vyšetřovateli zjištěno, že pracovníci neznali rizika prováděné práce. 

Bezpečná řešení jsou často také ta více efektivní a komfortní. 

S kvalitně proškolenými zaměstnanci snížíte riziko úrazů a zvýšíte produktivitu.

A chráníte tím také zdraví, životy a majetek všech osob zdržujících se ve firemních prostorech.

Důvody úrazů

Nejčastější příčinou u všech typů pracovních úrazů v roce 2018 bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“.

Počty úrazů

V ČŘ  Bylo roku 2018 celkově 45 666 pracovních úrazů spojených s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny.

Kvůli pracovnímu úrazu bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 043 osob.

Návratnost Investice

Výzkumy a statistiky ukazují, že z každé koruny investované do bezpečnosti práce se firmě vrátí v průměru 2 až 6 korun.

Náklady spojené s pracovním úrazem

se skládají ze dvou skupin:

Přímé náklady

 • Pokuty
 • Kompenzace
 • Škody na majetku
 • regresní náhrady zdravotní pojišťovně
 • Náhrada za zaměstnance
 • Další soudní náklady

Skryté náklady

 • Zdržení projektů a plánů
 • Poškození vybavení
 • Zkoumání chyb a hledání nápravy
 • Ztráta či snížení produktivity zkušených zaměstnanců
 • Ztráta reputace
 • Snížení pracovní morálky
 • Snížení kvality odvedené práce

Skryté náklady jsou v průměru 2x větší oproti přímým nákladům.

Navíc nejde jen o finance, ale o dvě daleko cennější věci: zdraví a životy.

Úroveň školitelů BOZP a PO je různá. Od slabých až po excelentní. Nikdy se však nemůžou věnovat každému individuálně, tak jako to umí SafeTutor.

Z jednostranného výkladu si zapamatujeme okolo 10%.
My jsme usoudili, že co se týče bezpečnosti práce, takové číslo nestačí.

 

 

Udělali jsme program, kde si každý sám za sebe prochází poutavým příběhem a je průběžně tázán a zkoušen.

panak_pich_2-e1569062237229 Safetutor

Rozdíly mezi běžným školením BOZP a SafeTutorem: 

14-e1568732785575 Safetutor

Interaktivita

Po uživateli je průběžně vyžadována spolupráce, díky tomu musí být po celou dobu programu pozorný a daleko lépe si informace zapamatuje.

12-e1568732766402 Safetutor

Poutavé animace

Za některé akční scénky by se ani Vin Diesel nemusel stydět. Ručíme ale, že při tvorbě programu nikdo nepřišel k újmě. 

7-1024x576 Safetutor

Uvěřitelné postavy

Žádné dětinské paňáčky zde nečekejte, ty nechme dětem.
V Safetutoru Vystupuje tým pracantů, tak jak je známe i ze života.

88-1024x576 Safetutor

Opakování otázek

Každá otázka na kterou uživatel odpoví špatně, se v programu opakuje dokud nezodpoví správně.

Všechna rizika uvedená v programu jsou přece důležitá. Když vyhoří dům, už je jedno zda dotyčný splnil potřebné body pro projití testem bezpečnosti práce nebo ne.

 

11-e1568732597855 Safetutor

Názorná vysvětlení

Potřebné informace jsou názorně předvedeny. Další rozměr výkladu dodávají vysvětlení nehod z fyzikálního hlediska.

Místo suchých citací předpisů program ukazuje skutečné detailní ukázky a vysvětlení příčin i následků úrazů.

Systém modulů školení BOZP a PO

roman1-e1569062154876 Safetutor

 

Program se skládá z modulů k různým oborům, které budou postupně přibývat.

Ke každému modulu jsou materiály ke stažení a vytištění. Takže si zaměstnanci budou moct některé zásady pravidelně připomínat, pokud materiály vyvěsíte na firmě.

Aktuálně dostupné moduly:

 • Základní školení povinné pro všechny zaměstnance v ČR

 

 • Modul pro Vedoucí zaměstnance

 

 • Modul pro pracující v kovoobrábění a dřevozpracování

 

 

Další moduly budou postupně přibývat, máte se na co těšit!

 

lubos_kouri-e1569139566563 Safetutor

Nevěříte?

Stále nevěříte, že program pro školení bezpečnosti práce může být poutavý a zajímavý? Mrkněte na video níže a posuďte sami.

eu_tabule-e1580749741590 Safetutor