komplet_system Software pro BOZP

E-BOZP Systém

Komplexní řešení jak řídit bezpečnost při práci, eliminovat risk a dodržovat předepsané termíny již od 990 kč.

K čemu dokumentace BOZP a PO slouží? Nejsou to jen další „zbytečné papíry“?

Dokumentace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) určují zejména povinnosti, postupy pracovníků a vedoucích tak, aby byli podle předpisů chráněni před úrazy a vlivy pracovního prostředí.

Při jejich neexistenci za všechny mimořádné události zodpovídá vedoucí organizace (ředitel, jednatel) a to i z hlediska trestní odpovědnosti.

Vědeli jste že:

...Vedení dokumentů k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) je vyžadováno pro každou firmu?

Zejména těmito předpisy:

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci