Vítejte na portálu firmy Traiva
TRAIVA s.r.o. - Určujeme směr k bezpečnosti ...  Služby BOZP a PO, bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnostPřehled dokumentů BOZP a PO ke stažení

Seznam souborů ze sekce Firmy. Pro vyhledávání stiskněte CTRL+F a zadejte část názvu.

Přejít na prémiové dokumenty

Check list kontroly BOZP na stavbě #782
Formulář - seznam návodů výrobců #553
Formulář - seznámení s návodem k obsluze zařízení #4977
Formulář - záznam o úrazu - hlášení změn 2015 #7823
Formulář - záznam o úrazu - hlášení změn 2015 (form. pole) #7824
Formulář - záznam o úrazu 2015 #7821
Formulář - záznam o úrazu 2015 (form. pole) #7822
HACCP - čistá přípravna drůbeže #643
Harmonogram revizí plynových zařízení #781
Info - Časté závady zjištěné OIP #4676
Info - Členění provozovaných činností v PO - základní informace #3
INFO - Cvičný požární poplach - základní informace #353
INFO - dokumentace PO - základní informace #268
INFO - dokumentace zdolávání požárů #269
INFO - druhy OOPP #677
INFO - kategorizace prací a pracovišť #684
INFO - náplně lékárniček #532
Info - obsah lékárničky - administrativa #518
Info - obsah lékárničky - chemický provoz #520
Info - obsah lékárničky - dílna údržby #519
Info - obsah lékárničky - hotel #5187
Info - obsah lékárničky - kuchyně #521
Info - obsah lékárničky - laboratoř #522
Info - obsah lékárničky - motorová vozidla kategorie L #523
Info - obsah lékárničky - motorová vozidla ostatní #524
Info - obsah lékárničky - nevýrobní provoz #525
Info - obsah lékárničky - obráběcí dílna #526
Info - obsah lékárničky - pracoviště s otevřeným ohněm #527
Info - obsah lékárničky - recepce hotelu #5188
Info - obsah lékárničky - sklad #528
Info - obsah lékárničky - stolárna #529
Info - obsah lékárničky - střelnice #7480
Info - obsah lékárničky - úklidová komora #530
Info - obsah lékárničky - výrobní provoz #531
INFO - pokyny k vedení požární knihy #324
INFO - posouzení požárního nebezpečí #270
Info - Povinnosti stavbyvedoucího, mistra na stavbě #254
Info - Povinnosti u činností se zvýšeným požárním nebezpečím #185
Info - Povinností u činností ss vysokým požárním nebezpečím #255
INFO - požárně bezpečnostní řešení #271
INFO - požární evakuační plán #272
INFO - požární kniha - základní informace #325
Info - požární ochrana - Povinnosti pro všechny #184
INFO - požární poplachové směrnice #273
INFO - požární řád #274
INFO - práce vyžadující OOPP #678
INFO - přehled akreditovaných laboratoří #687
INFO - preventista požární ochrany #326
INFO - preventivní požární hlídka #327
INFO - Preventivní požární prohlídky - základní informace #357
INFO - řád ohlašovny požáru #275
INFO - stanovení organizece zabezpečení PO #276
Informace - Jak začít s odstraňováním základních nedostatků BOZP na stavbách #7698
Informace - Nevyplacená mzda #688
Informace - Odměňování v práci #689
Informace - Pracovní doba #690
Informace - Překážky v práci #691
Informace - Skončení pracovního poměru #692
Informace BOZP a smlouvy o dílo #4797
Klasifikace zranění a zraněné části těla dle přílohy č. 3 nař. vlády č. 201/2010 Sb. (od 1. 1. 2015) #7865
Lhůtník revizí vybraných zařízení (k 1. 8. 2013) #7618
Lhůtník školení zaměstnanců #5950
Lhůty školení o PO #312
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (znění od 1. 1. 2015) #7849
Návrh OOPP - brusič #694
Požární ochrana - Bezpečná vzdálenost spotřebičů #359
Požární ochrana - Hasební látky a jejich účinky #362
Požární ochrana - Hasicí přístroje - použití podle hasiva #363
Požární ochrana - Hasicí přístroje - základní informace #365
Požární ochrana - Hasicí přístroje v obytných domech (vyhl. č. 23/2008 Sb.) #364
Požární ochrana - Hlásiče požáru #366
Požární ochrana - Hořlaviny v únikových cestách #367
Požární ochrana - Panikové kování #370
Požární ochrana - Základní pojmy podle vyhlášky o požární prevenci #374
Předpisy k OOPP #680
První pomoc - základní postupy #7666
Rizika - Identifikace rizik - priority a kam dál (článek) #7617
Rizika - Komentář, názory a doporučení ke zpracování analýzy rizik #6565
Roční prověrka BOZP #5931
Roční prověrka BOZP - formulář #784
Školení BOZP - pojízdné pracovní plošiny #5271
Školení o PO - základní informace #313
Tabulky bezpečí #377
Tabulky informační #378
Tabulky požární #379
Tabulky příkazové #380
Tabulky výstražné #381
Tabulky zákazové #382
Test - požární hlídka #7249
Záznam o kontrole - armatury - při skladování #5897


Přehled prémiových dokumentů BOZP a PO ke stažení

Seznam souborů ze sekce Firmy. Pro vyhledávání stiskněte CTRL+F a zadejte část názvu. Cena jednoho dokumentu je 99 Kč s DPH.

Přejít na dokumenty zdarma

Prezentace BOZP - základní požadavky #8188
Kooperativa - posudek o ztížení společenského uplatnění #8071
Formulář - příkaz ke svařování (2) #7975
Školení BOZP a PO z pohledu smysluplnosti - pro lektory a vedoucí pracovníky #8206
Kontrolní list - požárně bezpečnostní opatření (při svařování, při práci se zdroji iniciace) #7994
Formulář - příkaz ke svařování (2) #7968
Alkohol a návykové látky na pracovišti #7960
Formulář - záznam o požárním dohledu (při svařování) #8007
Formulář - záznam o požárním dohledu (při svařování) #8001
Kontrolní list - požárně bezpečnostní opatření (při svařování, při práci se zdroji iniciace) #7988
Formulář - záznam o provedení orientačního vyšetření (alkohol, návykové látky) #7967
Návod k obsluze - bruska čelní #8141
Návod k obsluze - bruska dvoukotoučová #8142
Prezentace - školení BOZP - Bezpečná práce na žebříku #8200
MPSV - oznámení o změně údajů zapsaných v evidenci odborně způsobilých osob (OZO-BOZP, koordinátor) #8124
Seznam smluvních vztahů o výkonu činnosti (OZO-BOZP, koordinátor) #8123
Prezentace - školení BOZP - hodnocení rizik #8189
Formulář - zdravotní dohled (záznam) #7916
Dřevo - pila motorová #7917
Informace k pravidlům pro chemické látky #7919
Informace k názvům profesí v dokumentech organizace #7920
Informace pro zařízení společného stravování jak poskytovat informace o alergenních složkách #7921
Vzor seznamu alergenů pro provozy společného stravování #7922
Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost (dle nařízení EU č. 1169/2011) #7924
Rizika - manipulační vozík ruční (bez pohohu i s pohonem) #7925
Rizika - plasty, pryž - stroj pro zpracování fólií (pytle, sáčky) #7944
Rizika - plasty, pryž - pásová řezačka na pěnové bloky #7942
Rizika - řezací stroje se spalovacím motorem (přenosné, ruční) #7933
Rizika - obrábění vysokotlakým vodním paprskem - hadice, hadicová vedení, přípojky #7934
Rizika - vysokotlaká vodní proudová čistička (VAPKA) #7935
Info - symboly a štítky GHS -značení chemických látek a směsí #7936
Rizika - plasty, pryž - lis #7939
Rizika - plasty, pryž - drtič #7938
Rizika - plasty, pryž - rozmělňovací stroj (aglomerátor) #7943
Rizika - plasty, pryž - nožový granulátor #7940
Rizika - plasty, pryž - příprava granulátu z pásu #7941
Rizika - plasty, pryž - stroj pro navíjení fólií nebo pásů #7945
Rizika - plasty, pryž - tepelný tvářecí stroj #7946
Rizika - plasty, pryž - vstřikovací stroj #7947
Rizika - pojízdná zdvihací pracovní plošina (MEWP) #7948
Rizika - míchací stroje pro autolakovny #7949
Obchodní dům s podzemní garáží #7950
Shromažďovací prostor (kulturní středisko) #7951
Zdravotní středisko #7952
INFO - bezpečnostní listy chemických látek a směsí #8055
INFO - jak poznat žíraviny #8056
Chemické látky - pravidla pro nakládání - žíravé - čistící prostředek na toalety #8057
Česká pojišťovna - oznámení škodné události #8072
Česká pojišťovna - potvrzení o ztrátě na výdělku #8073
Česká pojišťovna - hodnocení bolestného #8074
Česká pojišťovna - hodnocení ztížení společenského uplatnění #8075
Formulář – pověření pro koordinaci činností odborně způsobilých osob v prevenci rizik (OZO-BOZP) #8131
Formulář – pověření pro koordinátora při přípravě / realizaci stavby #8132
Návod k obsluze - bruska kotoučových pil #8143
Návod k obsluze - bruska na nože #8144
Návod k obsluze - bruska pásových pil #8145
Návod k obsluze - bruska válcová #8146
Návod k obsluze - frézka čepovací #8147
Návod k obsluze - frézka modelářská FMA-U #8148
Návod k obsluze - frézka protahovací - tloušťkovačka #8149
Návod k obsluze - frézka spodní #8150
Návod k obsluze - frézka srovnávací - hoblovka #8151
Návod k obsluze - pila frikční #8152
Návod k obsluze - pila okružní #8153
Návod k obsluze - pila pásová #8154
Návod k obsluze - pila zkracovací #8155
Návod k obsluze - soustruh čelní #8156
Návod k obsluze - soustruh na dřevo #8157
Návod k obsluze - stroj dlabací #8158
Návod k obsluze - stroj pro srážení hran #8159
Návod k obsluze - stroj rybinovací - cinkovací #8160
Návod k obsluze - vrtačka stojanová #8161
Dodržování pravidel HACCP #8162
Formulář - záznamník údržby - pásová pila na kov #8163
Formulář - záznamník údržby - bruska dvoukotoučová #8164
Formulář - záznamník údržby - obráběcí centrum CNC #8165
Formulář - záznamník údržby - soustruh hrotový #8166
Záznam o roční kontrole stroje - bruska dvoukotoučová #8167
Záznam o roční kontrole stroje - soustruh hrotový #8168
Záznam o roční kontrole stroje - pásová pila na kov #8169
Záznam o roční kontrole stroje - tvářecí stroj #8170
Záznam o roční kontrole stroje - vrtačka #8171
Záznam o roční kontrole stroje - obraběcí centrum CNC #8172
Formulář - záznam o kontrole řidičských průkazů #8179
Prezentace - školení - požární ochrana #8183
Formulář - osvědčení o školení BOZP - vedoucí zaměstnanec #8190
Systém vedení pracovníků k bezpečnosti SVPB #8191
Telefony - havárie a poruchy - elektřina, voda, plyn #8196
INFO - OOPP - Problémy s výběrem, nákupem, (ne)používáním a sankce #8201
1 Školící příručka - bezpečnost a ochrana zdraví při práci #6571
2 Školící příručka - požární ochrana #6578
3 Školící příručka - poskytování první pomoci #7538
4 Školící příručka - bezpečnostní značení #549
5 Školící příručka - základní povinnosti zaměstnance #550
Analýza pracovních úrazů #498
Bezpečnostní pokyny - bednění #410
Bezpečnostní pokyny - benzínová páječka #334
Bezpečnostní pokyny - benzínová páječka #838
Bezpečnostní pokyny - bourací práce a rekonstrukce #4738
Bezpečnostní pokyny - bruska pásová #425
Bezpečnostní pokyny - buchar #4988
Bezpečnostní pokyny - čepovačka #1848
Bezpečnostní pokyny - dlabačka #1849
Bezpečnostní pokyny - dopravník #4939
Bezpečnostní pokyny - drtička kabelů #630
Bezpečnostní pokyny - elektrický vrátek #4960
Bezpečnostní pokyny - fréza svislá #415
Bezpečnostní pokyny - fréza vodorovná #416
Bezpečnostní pokyny - frézka profilovací #1847
Bezpečnostní pokyny - frézka svislá #426
Bezpečnostní pokyny - frézka vodorovná - hoblovka s protahem #4992
Bezpečnostní pokyny - frézka vodorovná - srovnávačka - hoblovka #427
Bezpečnostní pokyny - hoblovka #417
Bezpečnostní pokyny - kompresor #4942
Bezpečnostní pokyny - kotel na pevná paliva #4982
Bezpečnostní pokyny - kotel plynový #4983
Bezpečnostní pokyny - kuchyně #412
Bezpečnostní pokyny - laboratoře #4739
Bezpečnostní pokyny - lahve pro čepování nápojů #7629
Bezpečnostní pokyny - lešení #4740
Bezpečnostní pokyny - lis hydraulický #438
Bezpečnostní pokyny - lis mechanický #7668
Bezpečnostní pokyny - lis ohraňovací #439
Bezpečnostní pokyny - lis ruční #4989
Bezpečnostní pokyny - manipulace s hořlavými kapalinami #335
Bezpečnostní pokyny - manipulace s hořlavými kapalinami #862
Bezpečnostní pokyny - manipulace s jeřábem #433
Bezpečnostní pokyny - motorová pila benzínová #4683
Bezpečnostní pokyny - motorová pila elektrická #4684
Bezpečnostní pokyny - nabíjení akumulátorů #434
Bezpečnostní pokyny - nářezový stroj #413
Bezpečnostní pokyny - nůžky hydraulické #440
Bezpečnostní pokyny - nůžky pákové #441
Bezpečnostní pokyny - nůžky tabulové #442
Bezpečnostní pokyny - obráběcí linka #418
Bezpečnostní pokyny - obrážečka #419
Bezpečnostní pokyny - ohýbačka #443
Bezpečnostní pokyny - ohýbačka ruční #4990
Bezpečnostní pokyny - pálicí stroj (pantograf) #336
Bezpečnostní pokyny - pálicí stroj (pantograf) #869
Bezpečnostní pokyny - páračka kabelů #631
Bezpečnostní pokyny - pila frikční - ruční bruska - rozbrušovačka #420
Bezpečnostní pokyny - pila kotoučová #421
Bezpečnostní pokyny - pila omítací #4685
Bezpečnostní pokyny - pila pásová #405
Bezpečnostní pokyny - pila pásová #428
Bezpečnostní pokyny - pila rámová #435
Bezpečnostní pokyny - pila rámová #4687
Bezpečnostní pokyny - pila rozmítací #4686
Bezpečnostní pokyny - pila stolní kotoučová #429
Bezpečnostní pokyny - pila úhlová #4991
Bezpečnostní pokyny - pila zkracovací #4688
Bezpečnostní pokyny - plynovody #4741
Bezpečnostní pokyny - práce na žebříku #422
Bezpečnostní pokyny - pracovní jámy #632
Bezpečnostní pokyny - rovnačka #444
Bezpečnostní pokyny - ruční nářadí #423
Bezpečnostní pokyny - ruční nářadí elektrické #424
Bezpečnostní pokyny - sklad - řád skladu #7273
Bezpečnostní pokyny - sklad - regály a palety #7274
Bezpečnostní pokyny - sklad - stohování #7275
Bezpečnostní pokyny - školní dílny #5213
Bezpečnostní pokyny - školní laboratoře #5214
Bezpečnostní pokyny - škrabka na brambory a zeleninu #414
Bezpečnostní pokyny - soustruh #436
Bezpečnostní pokyny - spreje #408
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - dozery, gejdry, skejpry #4744
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - míchačky #4745
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - plošinové výtahy #4746
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - přepravníky směsí #4747
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - rypadla, nakladače #4748
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - vibrátory #4749
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - vrátky #4750
Bezpečnostní pokyny - stavební stroje - zemní stroje #4751
Bezpečnostní pokyny - stojanová bruska #430
Bezpečnostní pokyny - stojanová bruska #2154
Bezpečnostní pokyny - stojanová vrtačka #431
Bezpečnostní pokyny - stojanová vrtačka #2156
Bezpečnostní pokyny - svařování obloukem #337
Bezpečnostní pokyny - svařování obloukem #873
Bezpečnostní pokyny - svařování plamenem #338
Bezpečnostní pokyny - svařování plamenem #878
Bezpečnostní pokyny - tělocvičny #5215
Bezpečnostní pokyny - tlakové lahve #339
Bezpečnostní pokyny - tlakové lahve #885
Bezpečnostní pokyny - vázací prostředky #5005
Bezpečnostní pokyny - vázání a zavěšování břemen #5006
Bezpečnostní pokyny - vozík motorový vysokozdvižný #406
Bezpečnostní pokyny - vozík ruční paletový #407
Bezpečnostní pokyny - vybraná zařízení a činnosti #4752
Bezpečnostní pokyny - výčepní zařízení - obsluha a provoz #7630
Bezpečnostní pokyny - vyhrazená tlaková zařízení #4753
Bezpečnostní pokyny - výkopové práce #411
Bezpečnostní pokyny - výkopy #4754
Bezpečnostní pokyny - vypalovací a sušící pec #409
Bezpečnostní pokyny - vyvrtávačka vodorovná #437
Bezpečnostní pokyny - zakružovačka #445
Bezpečnostní pokyny - zdvihací zařízení #5007
Bezpečnostní pokyny - zvedák automobilový #432
Bezpečnostní pokyny - zvedák hydraulický #4993
Bezpečnostní pokyny pro kovoobráběcí stroje k vyvěšení #7758
Bezpečnostní pokyny pro svařování (k vyvěšení na pracovišti) #7759
Bezpečnostní pokyny- lis mechanický #7685
Bezpečnostní tabulky a značení - čerpací stanice #383
Bezpečnostní tabulky a značení - doprava a parkování #384
Bezpečnostní tabulky a značení - elektrická zařízení #385
Bezpečnostní tabulky a značení - hašení požáru #386
Bezpečnostní tabulky a značení - hlavní uzávěry a vypínače #387
Bezpečnostní tabulky a značení - kotelny a uhelny #389
Bezpečnostní tabulky a značení - kouření ve veřejných prostorách #390
Bezpečnostní tabulky a značení - laboratoře #391
Bezpečnostní tabulky a značení - lakovny #392
Bezpečnostní tabulky a značení - potrubí #394
Bezpečnostní tabulky a značení - první pomoc a zdravotnictví #395
Bezpečnostní tabulky a značení - sklady a skladování #397
Bezpečnostní tabulky a značení - staveniště #399
Bezpečnostní tabulky a značení - tlakové lahve #400
Bezpečnostní tabulky a značení - únikové cesty a východy #401
Bezpečnostní tabulky a značení - Všeobecný význam tvarů a značek #376
Bezpečnostní tabulky a značení - výbušné prostředí #402
Bezpečnostní tabulky a značení - výtahy #403
Bezpečnostní tabulky a značení - zdvihací zařízení #404
Bezpečnostní značky #360
Časový snímek dne - elektromontér #7488
Časový snímek dne - obráběč kovů #7489
Chemické látky - pravidla pro nakládání - karcinogenní - benzín Natural #7691
Chemické látky - pravidla pro nakládání - karcinogenní - benzín Natural #7692
Chemické látky - pravidla pro nakládání - žíravé - desinfekce Chloramin T #7689
Chemické látky - pravidla pro nakládání - žíravé - hydroxid sodný, Krtek #7490
Chemické látky - pravidla pro nakládání - žíravé - mycí prostředek Topmatic #7690
Dohoda o koordinaci BOZP spolupracujících firem dle zákoníku práce #4798
Dohoda o součinnosti v oblasti PO #7313
Dopravně provozní řád - areál firmy #172
Dopravně provozní řád - stavby (zejména liniové) #5003
Evidence - svářeči #4780
Evidenční list - motorový vozík #4781
Evidenční list - řidič vozíku #4782
Formulář - čištění a údržba výčepního zařízení #7634
Formulář - čištění a údržba výčepního zařízení #7633
Formulář - čištění hořlavého prachu #5845
Formulář - čištění svítidel #5848
Formulář - deník kontrol BOZP (všeobecný) #7600
Formulář - evidence a kontrola lékárniček #517
Formulář - evidence a kontrola lékárniček #4530
Formulář - evidenční list mycích prostředků 1 #672
Formulář - evidenční list mycích prostředků 2 #673
Formulář - evidenční list OOPP 1 #674
Formulář - evidenční list OOPP 2 #675
Formulář - evidenční list OOPP a mycích prostředků #676
Formulář - hlášení o požáru #340
Formulář - jmenovací dekret - požární hlídka - člen #316
Formulář - jmenovací dekret - požární hlídka - velitel #317
Formulář - jmenovací dekret - preventista #318
Formulář - jmenovací dekret - vedení požární knihy #319
Formulář - jmenování provozovatele vozíku #4783
Formulář - kniha kontrol BOZP #806
Formulář - kniha provozních kontrol (všeobecné použití) #7697
Formulář - kniha úrazů a drobných poranění 2015 #7866
Formulář - kniha úrazů a drobných poranění 2015 (form. pole) #7867
Formulář - kontrola opatření po úrazech #505
Formulář - osvědčení o školení - preventisté #320
Formulář - osvědčení o školení - vedoucí zaměstnanci #306
Formulář - pověření k organizování první pomoci #510
Formulář - pověření pro manipulaci s tlakovými lahvemi #341
Formulář - pověření pro manipulaci s tlakovými lahvemi #4785
Formulář - pověření pro plynovody #4784
Formulář - pověření pro zodpovědného vedoucího zaměstnance (souhrnné) #6530
Formulář - pověření svářečů #342
Formulář - pověření svářečů #4791
Formulář - požární kniha #321
Formulář - pracovní list pro práce ve výškách #4755
Formulář - příkaz k práci s otevřeným ohněm #343
Formulář - příkaz k práci s otevřeným ohněm #4756
Formulář - příkaz k práci se zdroji iniciace #344
Formulář - příkaz k práci se zdroji iniciace #4762
Formulář - příkaz ke svařování #345
Formulář - příkaz ke svařování #4768
Formulář - protokol o kontrole - automatické protivýbuchové zařízení #5386
Formulář - protokol o kontrole - autonomní požární signalizace #5387
Formulář - protokol o kontrole - elektrické ohřívače vody #820
Formulář - protokol o kontrole - EPS - hlásiče požáru #5388
Formulář - protokol o kontrole - EPS - ovládaná zařízení #5389
Formulář - protokol o kontrole - EPS - roční kontrola #5390
Formulář - protokol o kontrole - EPS - ústředna a doplňující zařízení #5391
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - periodická prohlídka (ostatní) #5392
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - periodická prohlídka (vodní, pěnové) #5385
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - roční kontrola #5393
Formulář - protokol o kontrole - kouřotěsné dveře #5394
Formulář - protokol o kontrole - kouřové klapky #5395
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola baterií #5396
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola bez zátěže #5397
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola se zátěží #5400
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - provozní kontrola #5398
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - roční kontrola #5399
Formulář - protokol o kontrole - nezavodněné potrubí (suchovod) #5401
Formulář - protokol o kontrole - nouzové osvětlení - měsíční zkouška #7674
Formulář - protokol o kontrole - nouzové osvětlení - roční kontrola #354
Formulář - protokol o kontrole - nouzové sdělovací zařízení #5402
Formulář - protokol o kontrole - ocelové a dřevěné konstrukce a komunikace #822
Formulář - protokol o kontrole - polostabilní hasicí zařízení - provozní kontrola #5404
Formulář - protokol o kontrole - polostabilní hasicí zařízení - roční kontrola #5405
Formulář - protokol o kontrole - požární dveře #355
Formulář - protokol o kontrole - požární klapky #5406
Formulář - protokol o kontrole - požární přepážky a ucpávky #5408
Formulář - protokol o kontrole - požární uzávěry otvorů (např. rolety) #5409
Formulář - protokol o kontrole - požární vodovod vnější (např. venkovní hydranty) #5410
Formulář - protokol o kontrole - požární vodovod vnitřní (např. nástěnné hydranty) #5411
Formulář - protokol o kontrole - požární žebřík #7750
Formulář - protokol o kontrole - přetlaková ventilace #5412
Formulář - protokol o kontrole - protipožární obklady, nástřiky, nátěry #5403
Formulář - protokol o kontrole - ruční požárně poplachové zařízení #5414
Formulář - protokol o kontrole - samočinný hasicí systém #5415
Formulář - protokol o kontrole - stabilní hasicí zařízení - provozní kontrola #5416
Formulář - protokol o kontrole - stabilní hasicí zařízení - roční kontrola #5417
Formulář - protokol o kontrole - svařovací hadice #346
Formulář - protokol o kontrole - tlakové nádoby stabilní #829
Formulář - protokol o kontrole - únikové cesty #817
Formulář - protokol o kontrole - vodní clony #5418
Formulář - protokol o kontrole - výtah požární, evakuační #5419
Formulář - protokol o kontrole - zařízení dálkového přenosu #5420
Formulář - protokol o kontrole - zařízení přirozeného odvětrání #5413
Formulář - protokol o kontrole - zařízení pro detekci hořlavých plynů a par #5421
Formulář - protokol o kontrole - zařízení pro odvod kouře a tepla #5423
Formulář - protokol o kontrole - zdroj nebo zásoba hasební látky (např. pro SHZ) #5422
Formulář - protokol o kontrole - zdroj vody k hašení (požární nádrž) #5407
Formulář - protokol o provedení cvičného poplachu #356
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností bez zvýšeného pož.nebezp.) #5424
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností s vysokým pož.nebezp.) #5425
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností se zvýšeným pož.nebezp.) #5426
Formulář - protokol o zkoušce - nosnost regálu #819
Formulář - provozní deník stroje (na stavbě) #7757
Formulář - sanitace kuchyně a jídelny #5850
Formulář - sanitace pískoviště #5851
Formulář - seznam bezpečnostních listů #347
Formulář - seznam bezpečnostních listů #551
Formulář - seznam chemických látek #552
Formulář - seznámení s riziky jiné firmy (při spolupráci) #7626
Formulář - stanovení opatření po úrazech #508
Formulář - stroje, přístroje, zařízení - roční Záznam o kontrole #7552
Formulář - tváření - přežíhání nářadí pro kování #5852
Formulář - tváření - výměna pružin #5853
Formulář - údržba regálových zakladačů #5849
Formulář - výběr pevných částí a kondenzátu #5854
Formulář - vyhodnocení pracoviště před svařováním #348
Formulář - vyhodnocení pracoviště před svařováním #4774
Formulář - záznam o školení - externí pracovníci #307
Formulář - záznam o školení - mimopracovní doba #308
Formulář - záznam o školení - obsluha ohlašovny požáru #309
Formulář - záznam o školení - ostatní zaměstnanci #310
Formulář - záznam o školení - požární hlídka #322
Formulář - záznam o školení - preventisté #323
Formulář - záznam o školení - vedoucí zaměstnanci #311
Formulář - záznamník údržby otočné vrtačky #7319
HACCP - čistá přípravna masa #644
HACCP - čistá přípravna ovoce #645
HACCP - čistá přípravna zeleniny #646
HACCP - hrubá přípravna drůbeže #663
HACCP - hrubá přípravna masa #664
HACCP - hrubá přípravna ovoce #665
HACCP - hrubá přípravna zeleniny #666
HACCP - mytí nádobí #647
HACCP - sklad brambor a kořenové zeleniny #648
HACCP - sklad cukrářských výrobků - chladící #649
HACCP - sklad drůbeže - chladící #650
HACCP - sklad masa - chladící #651
HACCP - sklad mléčných výrobků - chladící #652
HACCP - sklad odpadu #653
HACCP - sklad ovoce a zeleniny - chladící #659
HACCP - sklad pokrmů studené kuchyně - chladící #654
HACCP - sklad suchý #655
HACCP - sklad surovin - mrazící #656
HACCP - sklad uzenin - chladící #657
HACCP - sklad vajec - chladící #658
HACCP - studená kuchyně #660
HACCP - teplá kuchyně #661
HACCP - vytloukárna vajec #662
Havarijní plán pro zdolávání mimořádných situací #4972
Kontrolní list - kotelny #786
Kontrolní list - kovoobráběcí stroje #787
Kontrolní list - obchody, velkoobchody a sklady #4669
Kontrolní list - roční kontrola dvoukotoučová bruska #7317
Kontrolní list - roční kontrola pásová pila #7318
Kontrolní list - roční kontrola stojanová vrtačka #7316
Kontrolní list - stavby, staveniště #788
Kontrolní list - tvářecí stroje #789
Kontrolní list - zápisy na stavbě #790
Kontrolní list - zásobníkové ohřívače vody #791
Kooperativa - hlášení pojistné události #506
Kooperativa - náhrada ztráty na výdělku #507
Kooperativa - posudek o bolestném #536
Kooperativa - posudek o ztížení společenského uplatnění #535
Kooperativa - potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti #5110
Kooperativa - přihláška k zákonnému pojištění #534
Kooperativa - prohlášení #5117
Kooperativa - vyúčtování lékařských nákladů #533
Kooperativa - vyúčtování nákladů na jízdné #541
Kooperativa - vyúčtování nákladů na jízdné - osobní auto #5124
Kooperativa - vyúčtování nákladů na léky #540
Kuchyně - kritické body (plán HACCP) #236
Místní provozní bezpečnostní předpis - Akumulátory - nabíjecí stanice #169
Místní provozní bezpečnostní předpis - Autoservis #256
Místní provozní bezpečnostní předpis - Chemické látky #7610
Místní provozní bezpečnostní předpis - Chov hospodářských zvířat a související činnosti #4948
Místní provozní bezpečnostní předpis - Divadla, kina #205
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dopravníky - transportní zařízení #173
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - bruska pásová #193
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - frézka jednovřetenová #192
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - frézka srovnávací (hoblovka) #190
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - frézka tloušťkovací (protahovačka) #188
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - olepovačka hran, boků #194
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - pila kotoučová #248
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - pila motorová #195
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - pila motorová - pro údržbové činnosti #5132
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - pila pásová stolová #189
Místní provozní bezpečnostní předpis - Dřevoobrábění - pila rámová #191
Místní provozní bezpečnostní předpis - Elektrické nářadí #208
Místní provozní bezpečnostní předpis - Elektrické spotřebiče #210
Místní provozní bezpečnostní předpis - Kovoobráběcí stroje - soustruh, frézka, vrtačka, bruska... #197
Místní provozní bezpečnostní předpis - Kuchyně , restaurace #181
Místní provozní bezpečnostní předpis - Laboratoř #6518
Místní provozní bezpečnostní předpis - Lakování stříkáním #211
Místní provozní bezpečnostní předpis - Lešení - stavba a provoz #1
Místní provozní bezpečnostní předpis - Montáž, demontáž, výměny oken #183
Místní provozní bezpečnostní předpis - Montáže a opravy #4725
Místní provozní bezpečnostní předpis - Motorové (manipulační) vozíky #245
Místní provozní bezpečnostní předpis - Nákladní doprava #7423
Místní provozní bezpečnostní předpis - Ochranné přilby #4973
Místní provozní bezpečnostní předpis - Papírny - dokončovací stroje na papír #223
Místní provozní bezpečnostní předpis - Papírny - knihařské stroje #222
Místní provozní bezpečnostní předpis - Papírny - stroje tiskové a na zpracování papíru #221
Místní provozní bezpečnostní předpis - Papírny - zpracování papíru #253
Místní provozní bezpečnostní předpis - pěstitelská pálenice, pálení lihu #251
Místní provozní bezpečnostní předpis - Pneumatický hřebíkovač, sponkovačka #196
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - chladící tanky na mléko #232
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - hnětače těsta #227
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - krájení zeleniny #229
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - loupání zeleniny #230
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - mísové kutry #228
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - vodorovné mixéry #231
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - výroba mouky #226
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství - zpracování masa #233
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potravinářství- linka pro příjem ovoce #250
Místní provozní bezpečnostní předpis - Potraviny - zvedače díží #225
Místní provozní bezpečnostní předpis - Práce se zdroji iniciace #3291
Místní provozní bezpečnostní předpis - Práce se zdroji iniciace #350
Místní provozní bezpečnostní předpis - Práce se zdroji iniciace #3424
Místní provozní bezpečnostní předpis - Práce ve výškách a na žebříku #187
Místní provozní bezpečnostní předpis - Práce ve výškách a na žebříku #3316
Místní provozní bezpečnostní předpis - Přechodná svářečská pracoviště #3446
Místní provozní bezpečnostní předpis - Přechodná svářečská pracoviště #351
Místní provozní bezpečnostní předpis - Regálové zakladače #5004
Místní provozní bezpečnostní předpis - Rozbrušovací pila benzínová #199
Místní provozní bezpečnostní předpis - Rozbrušovací pila elektrická #198
Místní provozní bezpečnostní předpis - Sekačky a křovinořezy #220
Místní provozní bezpečnostní předpis - Sklady - místní provozní bezpečnostní předpis skladu #177
Místní provozní bezpečnostní předpis - Sklady kulatiny #179
Místní provozní bezpečnostní předpis - Sklo - zpracování a úprava #234
Místní provozní bezpečnostní předpis - Slévárny kovů #217
Místní provozní bezpečnostní předpis - Služební jízdní kola #174
Místní provozní bezpečnostní předpis - Spalování na volném prostranství #352
Místní provozní bezpečnostní předpis - Stavební betonárka #4726
Místní provozní bezpečnostní předpis - Stolárna #5133
Místní provozní bezpečnostní předpis - Svařování #349
Místní provozní bezpečnostní předpis - Svařování #3445
Místní provozní bezpečnostní předpis - Technologický postup práce na střechách #4732
Místní provozní bezpečnostní předpis - Tlakové lahve na plyny #178
Místní provozní bezpečnostní předpis - Tryskání kovů #200
Místní provozní bezpečnostní předpis - Tvářecí stroje - lis, nůžky, zakružovačka, rovnačka #6472
Místní provozní bezpečnostní předpis - Zahradní práce #218
Místní provozní bezpečnostní předpis - Zásobníky sypkých hmot #180
Místní provozní bezpečnostní předpis - Železniční vlečky #176
Místní provozní bezpečnostní předpis - Zimní údržba komunikací #175
Místní provozní bezpečnostní předpis Kotelny na pevná paliva do 50 kW #240
Místní provozní bezpečnostní předpis Kotelny na pevná paliva nad 50 kW #238
Místní provozní bezpečnostní předpis Kotelny plynové do 50 kW #237
Místní provozní bezpečnostní předpis Kotelny plynové nad 50 kW #235
Místní provozní bezpečnostní předpis Pálicí stroje - termické dělení materiálu #215
Místní provozní bezpečnostní předpis Pneuservis #7915
Místní provozní bezpečnostní předpis pro stavbu - Stavebnictví - práce na stavbách #4728
Místní provozní bezpečnostní předpis Tlakové lahve na plyny #3485
Místní provozní bezpečnostní předpis Tlakové lahve na propan-butan #246
Místní provozní bezpečnostní předpis Tlakové nádoby stabilní (TNS) #247
Místní provozní bezpečnostní předpis Úklidové práce #4730
Místní provozní bezpečnostní předpis Zdvihací zařízení - používání ochranných přileb #243
Místní provozní bezpečnostní předpis Zdvihací zařízení - sloupový jeřáb #7312
Místní provozní bezpečnostní předpis Zvedáky mechanické stojanové #242
Motorová vozidla - služební (referentská) #171
Návod - montáž lešení #4735
Návod - nářezový stroj #4736
Návod - škrabka na brambory a zeleninu #4737
Návrh kategorizace - nevýrobní profese #773
Návrh kategorizace - výrobní profese #772
Návrh OOPP - automechanik #693
Návrh OOPP - elekromechanik #696
Návrh OOPP - elektroúdržbář #697
Návrh OOPP - expedient #698
Návrh OOPP - jeřábník #699
Návrh OOPP - kuchař #738
Návrh OOPP - laborant #700
Návrh OOPP - lakýrník, natěrač #701
Návrh OOPP - lisař #702
Návrh OOPP - manipulační dělník #703
Návrh OOPP - manipulant s chemikáliemi #704
Návrh OOPP - obráběč kovů #705
Návrh OOPP - obsluha dřevoobráběcích strojů #695
Návrh OOPP - obsluha etiketovačky #707
Návrh OOPP - obsluha lihovaru #708
Návrh OOPP - obsluha pálicího stroje #709
Návrh OOPP - obsluha pěstitelské pálenice #710
Návrh OOPP - obsluha plynové kotelny #706
Návrh OOPP - obsluha TNS #711
Návrh OOPP - obsluha tvářecích strojů #712
Návrh OOPP - obsluha zakružovacích strojů #713
Návrh OOPP - pilař #714
Návrh OOPP - pomocný dělník #715
Návrh OOPP - pomocný pracovník v kuchyni #3102
Návrh OOPP - pracovník slévárny #724
Návrh OOPP - pracovník tavírny #716
Návrh OOPP - pracovník výdeje obědů #734
Návrh OOPP - prodavačka #717
Návrh OOPP - řidič motorového vozíku #718
Návrh OOPP - řidič nákladního auta #719
Návrh OOPP - řidič osobního auta #720
Návrh OOPP - seřizovač #721
Návrh OOPP - skladník ve venkovních prostorách #5217
Návrh OOPP - skladník ve vnitřních prostorách #723
Návrh OOPP - strojní údržbář #725
Návrh OOPP - strojník #726
Návrh OOPP - svářeč el. obloukem #727
Návrh OOPP - svářeč plynem #728
Návrh OOPP - THP, mistr #729
Návrh OOPP - topič #730
Návrh OOPP - údržbář #731
Návrh OOPP - uklízečka #732
Návrh OOPP - umývačka nádobí #3118
Návrh OOPP - vazač #733
Návrh OOPP - zahradník #3125
Návrh OOPP - zámečník #736
Návrh OOPP - zedník #737
Normativ pro poskytování OOPP #679
Operativní karta - obchodní dům #303
Operativní karta - sklady tlakových lahví #304
Operativní karta - výrobní hala #305
Organizační směrnice stanovení organizace zabezpečení PO #277
Oznámení o zahájení prací (stavby) #6553
Periodická prohlídka - OOPP pro práce ve výškách #5895
Plakát "Bezpečnostní předpisy" #7766
Plakát "Kde je máma? /OOPP/" #7763
Plakát "Kde je táta? /OOPP/" #7764
Plakát "Kde je táta? verze 2 /OOPP/" #7765
Plakát "Nepozornost může být krokem posledním..." #7762
Plakát "Neriskuj při práci ve výškách" #7767
Plakát "Neriskuj při práci ve výškách" verze 2 #7768
Plakát "Nevidíš nebezpečí...dokud se to nestane." #7761
Plakát "Použij hlavu. Nestaň se testovacím panákem." #7760
Plakát "Správné zvedání břemen" #7769
Plakát bezpečnostní pokyny pro kovoobráběcí stroje #7770
Plán první pomoci (traumatologický plán) #7522
Pneuservis #203
Pokyny pro činnost požární hlídky A #328
Pokyny pro činnost požární hlídky B #329
Pokyny pro činnost požární hlídky C #330
Postup při vzniku pracovního úrazu (od 1. 1. 2015) #7864
Potraviny - obecné požadavky na bezpečnost #224
Požární evakuační plán - hotel #5505
Požární evakuační plán - společnost #279
Požární ochrana - Doklady o dodržování podmínek a návodů #361
Požární ochrana - Komíny a kouřovody #368
Požární ochrana - Odborná způsobilost v PO #369
Požární ochrana - Podmínky pro hašení požáru a záchranné práce #371
Požární ochrana - Prostory s výskytem hořlavých kapalin #372
Požární ochrana - Složité podmínky pro zásah #373
Požární poplachové směrnice - firma A #280
Požární poplachové směrnice - firma B #281
Požární poplachové směrnice - hotel #5506
Požární poplachové směrnice - nemocnice #5508
Požární poplachové směrnice - škola #5510
Požární poplachové směrnice - společnost #285
Požární řád - archív #286
Požární řád - čerpací stanice nafty #287
Požární řád - hotel #5507
Požární řád - kotelna a uhelna #289
Požární řád - laboratoř #290
Požární řád - lakovna #291
Požární řád - lisovna papíru #292
Požární řád - mateřská škola #5511
Požární řád - opravna vozidel #294
Požární řád - sklad hořlavých kapalin #295
Požární řád - sklad olejů a maziv #7627
Požární řád - sklad palet #7628
Požární řád - sklad pneumatik #296
Požární řád - sklad technických plynů #297
Požární řád - skladovací hala #298
Požární řád - stolárna #299
Požární řád - ubytovna #300
Práce zakázané ženám a mladistvým #686
Pracovní řád vzor #4917
Provozní předpis - Organizace BOZP a PO - administrativní, nevýrobní firmy #204
Provozní řád - autolakovna #212
Provozní řád - autoservis #7780
Provozní řád - herna pro děti #7608
Provozní řád - jídelna a výdejna jídel #5134
Provozní řád - kadeřnictví, holičství #7693
Provozní řád - kolárna #5135
Provozní řád - kosmetika, pedikúra #7694
Provozní řád - kryogenní zásobník argonu #5136
Provozní řád - odpařovací stanice kyslíku #5137
Provozní řád - posilovna #7521
Provozní řád - sklad a směšovací stanice plynů #5138
Provozní řád - sklad hořlavých kapalin #5139
Provozní řád - sklad technických plynů #5140
Provozní řád - solárium #7695
Provozní řád - tankování nafty #4976
Provozní řád - ubytovací služby #7696
První pomoc - kompletní příručka A5, brožura #7667
První pomoc - resuscitace dětí #7664
První pomoc - resuscitace dospělých #7663
První pomoc - vyšetření a polohování #7665
První pomoc při bezvědomí #6436
První pomoc při krvácení #5302
První pomoc při otravě oxidem uhelnatým #5303
První pomoc při popáleninách #5304
První pomoc při poranění očí #513
První pomoc při šoku #514
První pomoc při tonutí #6435
První pomoc při úrazech elektřinou #5301
První pomoc při zlomeninách #5305
První pomoc pro chemické látky (obecně) #5307
První pomoc pro chemické látky - dráždivé #5306
První pomoc pro chemické látky - otok (edém) plic #5308
První pomoc pro chemické látky - poškození plic #5309
První pomoc pro chemické látky - toxické #5310
První pomoc pro chemické látky - zdraví škodlivé #5311
První pomoc pro chemické látky - žíravé #5312
První pomoc v kuchyni #515
První pomoc v laboratoři #516
Řád ohlašovny požáru - nemocnice #5509
Řád ohlašovny požáru - společnost #302
Revize - el. instalace1 - prostředí horké #5820
Revize - el. instalace1 - prostředí mokré #5821
Revize - el. instalace1 - prostředí normální #5822
Revize - el. instalace1 - prostředí pod přístřeškem #5823
Revize - el. instalace1 - prostředí prašné #5824
Revize - el. instalace1 - prostředí s biologickými škůdci #5825
Revize - el. instalace1 - prostředí s extrémní korozí #5826
Revize - el. instalace1 - prostředí s nebezpečím požáru #5827
Revize - el. instalace1 - prostředí s nebezpečím výbuchu #5828
Revize - el. instalace1 - prostředí s otřesy #5829
Revize - el. instalace1 - prostředí se zvýšenou korozí #5830
Revize - el. instalace1 - prostředí studené #5831
Revize - el. instalace1 - prostředí venkovní #5832
Revize - el. instalace1 - prostředí vlhké #5833
Revize - el. instalace1 - prostředí základní #5834
Revize - el. instalace2 - hořlavé objekty #5835
Revize - el. instalace2 - pojízdné prostředky #5836
Revize - el. instalace2 - převozné dopravníky #5837
Revize - el. instalace2 - prozatímní zařízení staveniště #5840
Revize - el. instalace2 - shromažďovací prostory #5838
Revize - el. instalace2 - školy, hotely #5839
Revize - el. instalace2 - zděné budovy #5841
Revize - el. rozvody - lékařské místnosti - bez nebezpečí #5780
Revize - el. rozvody - lékařské místnosti - nebezpečné prostory #5781
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.B, třída 1 #5784
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.B, třída 2,3 #5785
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.C, třída 1 #5786
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.C, třída 2,3 #5787
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.D, třída1,2,3 #5788
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.E, třída 1,2,3 #5789
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina B, třída 1,2,3 #5790
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina C, třída 1,2,3 #5791
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina D, třída 1,2,3 #5792
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina E, třída 1,2,3 #5793
Revize - hromosvody - nebezpečné objekty #5782
Revize - hromosvody - ostatní objekty #5783
Revize - kotelny nízkotlaké - odborná prohlídka #5806
Revize - kotelny plynové - kontrola funkce zařízení kotlů #5807
Revize - kotelny plynové - provozní revize #5808
Revize - kotle parní a horkovodní - provozní revize #5809
Revize - kotle parní a horkovodní - tlaková zkouška #5810
Revize - kotle parní a horkovodní - vnitřní revize a zkouška těsnosti #5811
Revize - tachografy (nepovinné) #5842
Revize - tachografy (povinné) #5843
Revize - výtahy nákladní - odborná prohlídka #5813
Revize - výtahy nákladní - odborná zkouška #5818
Revize - výtahy osobní a nákladní - inspekční prohlídka #5812
Revize - výtahy osobní a nákladní - odborná zkouška #5819
Revize - výtahy osobní a nákladní, neveřejné, kategorie I - odborná prohlídka #5814
Revize - výtahy osobní a nákladní, neveřejné, kategorie II - odborná prohlídka #5815
Revize - výtahy osobní a nákladní, veřejné, kategorie I - odborná prohlídka #5816
Revize - výtahy osobní a nákladní, veřejné, kategorie II - odborná prohlídka #5817
Revize - výtahy stavební plošinové - revizní zkouška #5775
Revize TNS - provozní revize #5776
Revize TNS - provozní revize - nádoby chladírenských zařízení #5777
Revize TNS - tlaková zkouška #5778
Revize TNS - vnitřní revize a zkouška těsnosti #5779
Revize ZZ - hydraulické ruky #5794
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J1, J2 #5795
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J3 #5796
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J4 #5797
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J5, J6 #5798
Revize ZZ - jeřáby lanové #5799
Revize ZZ - jeřáby silniční výložníkové #5800
Revize ZZ - jeřáby stavební #5801
Revize ZZ - jeřáby stohovací #5803
Revize ZZ - jeřáby stohovací, v horkém nebo agresivním prostředí #5802
Revize ZZ - jeřáby v horkém nebo agresivním prostředí #5804
Revize ZZ - jeřáby železniční #5805
Revizní zkouška ZZ - hydraulické ruky #5763
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J1, J2 #5764
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J3 #5765
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J4 #5766
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J5, J6 #5767
Revizní zkouška ZZ - jeřáby lanové #5768
Revizní zkouška ZZ - jeřáby silniční výložníkové #5769
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stavební #5770
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stohovací #5772
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stohovací, v horkém nebo agresivním prostředí #5771
Revizní zkouška ZZ - jeřáby v horkém nebo agresivním prostředí #5773
Revizní zkouška ZZ - jeřáby železniční #5774
Rizika - dopravník pásový #7462
Rizika - administrativa #448
Rizika - balicí stroj #7784
Rizika - betonářské práce #468
Rizika - bourací práce #469
Rizika - bruska #479
Rizika - bruska kotoučová na dřevo #480
Rizika - bruska pásová na dřevo #481
Rizika - buchar #5141
Rizika - chemické látky #7491
Rizika - dopravník válečkový, poháněný #7471
Rizika - dopravník - elevátor #7463
Rizika - dopravník -pojízdné konstrukce dopravníků #7468
Rizika - dopravník hrabací #7464
Rizika - dopravník montážní #7465
Rizika - dopravník pneumatický #7466
Rizika - dopravník podvěsný #7467
Rizika - dopravník skluzový gravitační #7469
Rizika - dopravník šnekový #7470
Rizika - dopravník vibrační #7472
Rizika - dopravník vozíkový #7473
Rizika - drtič, štěpkovač na dřevo #7782
Rizika - elektrický vrátek #5143
Rizika - elektromontáže #7699
Rizika - frézka #482
Rizika - hlavní stavební výroba #470
Rizika - hoblovka, protahovačka #483
Rizika - horkovzdušná pistole #637
Rizika - hydraulický zvedák #5144
Rizika - informace a pokyny pro návštěvy 1 #7479
Rizika - informace a pokyny pro návštěvy 2 #7607
Rizika - instalatérské práce #471
Rizika - jednoúčelové a postupové obráběcí a tvářecí stroje #7688
Rizika - klempířské práce #472
Rizika - kotelna na pevná paliva #5147
Rizika - kotelna plynová #494
Rizika - křovinořez, sekačka #462
Rizika - lis #492
Rizika - manipulace s břemeny, skladování #453
Rizika - manipulační vozík #454
Rizika - monitory, zobrazovací jednotky #638
Rizika - montážní práce #473
Rizika - nákladka, výkladka, přeprava nákladu #456
Rizika - nůžky na kov #493
Rizika - ohřívač teplé užitkové vody #7640
Rizika - ohýbačka #5142
Rizika - parkování a manévrování s vozidly #457
Rizika - pila kotoučová #484
Rizika - pila pásová #485
Rizika - pila přímočará #486
Rizika - pila úhlová #5146
Rizika - plynová zařízení - rozvod plynu #495
Rizika - plynová zařízení - spotřebiče #496
Rizika - pneumatická sponkovačka, hřebíkovač #639
Rizika - posilovna, cvičební stroje #7520
Rizika - práce a pohyb v autoservisu #7458
Rizika - práce a pohyb v budově #449
Rizika - práce a pohyb v kuchyni #450
Rizika - práce a pohyb v laboratoři #451
Rizika - práce a pohyb v prádelně #452
Rizika - práce na lešení #474
Rizika - práce na žebříku #633
Rizika - práce natěračské a lakýrnické #634
Rizika - práce pod napětím #6473
Rizika - práce se zahradní technikou #463
Rizika - práce úklidové #5971
Rizika - práce ve výškách #635
Rizika - Přehled rizik v areálu a na pracovištích společnosti - k předání spolupracující firmě #7573
Rizika - Prevence rizik - předmluva #447
Rizika - přívěsná vozidla #458
Rizika - provoz na komunikacích (obecně) #459
Rizika - provzdušňovač, prořezávač trávníku (vertikutátor) #7783
Rizika - regálový zakladač #7781
Rizika - rozbrušovačka #487
Rizika - rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv #7799
Rizika - ruční nářadí #4584
Rizika - ruční nářadí elektrické #640
Rizika - ruční řetězová elektrická pila #464
Rizika - ruční řetězová motorová pila #465
Rizika - skartovačka #6474
Rizika - soustruh #488
Rizika - speciální vozidla #460
Rizika - stavební výtahy #4593
Rizika - stojanový zvedák #641
Rizika - svařování, pálení #636
Rizika - Systém řízení a prevence rizik #446
Rizika - tlakové nádoby na plyny #642
Rizika - tlakové nádoby stabilní - expanzní nádoby #497
Rizika - traktor #466
Rizika - údržba, kontrola, opravy vozidel #461
Rizika - vrtačka #489
Rizika - vrtačka stojanová na dřevo #490
Rizika - výměna oken #475
Rizika - zahradnické práce #467
Rizika - zasobník kapalného kyslíku a odpařovač #455
Rizika - zásobníky sypkých hmot #5145
Rizika - zbytková pro manipulátor na kontejnery #6529
Rizika - zdvihací zařízení #4978
Rizika - zednické práce #476
Rizika - zemní práce #477
Rizika - zemní stroje #478
Rizika na externích pracovištích - k předání spolupracující firmě #186
Rizika na externích pracovištích - k předání spolupracující firmě #7625
Roční prověrka BOZP - textový dokument #785
Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu #500
Schématický postup - úraz s nemocenskou #7428
Schématický postup - úraz smrtelný #7429
Seznam technických norem (ČSN, EN, ISO) (k 1. 4. 2013) #7333
Školení BOZP - administrativa, nevýrobní profese #537
Školení BOZP - chemické látky (nebezpečné látky, laboratoř) #739
Školení BOZP - dělnická povolání, výrobní profese #538
Školení BOZP - dezinfekce, dezinsekce, deratizace #5240
Školení BOZP - elektro - pracovníci poučení (§ 4) #5266
Školení BOZP - elektro - pracovníci seznámení (§ 3) #5267
Školení BOZP - elektro - pracovníci znalí (§ 5) #5268
Školení BOZP - elektro - pracovníci znalí s vyšší kvalifikací (§ 6, 7, 8, 10) #5269
Školení BOZP - jeřábníci, vazači, signalisté, zdvihací zařízení #755
Školení BOZP - lakování (stříkání, natírání, tryskání) #7343
Školení BOZP - manipulační vozík (motorový, paletový, nabíjecí stanice) #7349
Školení BOZP - nebezpečné chemické látky - vysoce toxické #756
Školení BOZP - obrábění kovů, dřeva (bruska, dlabačka, frézka, hoblovka, obráběcí linka, pila, rozbrušovačka, soustruh, srovnávačka, vrtačka, ...) #7341
Školení BOZP - parní a kapalinové kotle #759
Školení BOZP - pedagogičtí pracovníci #7321
Školení BOZP - plynová zařízení, plynovody #757
Školení BOZP - práce na rizikovém pracovišti #7351
Školení BOZP - práce ve výbušném prostředí #7352
Školení BOZP - práce ve výškách, nad volnou hloubkou, na žebříku #7350
Školení BOZP - pracovníci ve zdravotnictví #6461
Školení BOZP - první pomoc a evakuace #5245
Školení BOZP - řetězová pila (benzínová, elektrická) #607
Školení BOZP - řidiči pro přepravu nebezpečných věcí #5272
Školení BOZP - řidiči služebních vozidel (referenti) #7353
Školení BOZP - řidiči z povolání (profesní způsobilost) #760
Školení BOZP - servis vozidel (autoservis, pneuservis, zvedák, pracovní jáma) #7344
Školení BOZP - skladování (skladník, regálový zakladač, zásobník sypkých hmot) #7345
Školení BOZP - sportování (tělocvična, hřiště, plavecký bazén, koupaliště, kluziště, víceúčelová spo #7346
Školení BOZP - stavební stroje #5273
Školení BOZP - stavebnictví (stavební dělník, zedník, instalatér, klempíř, lešenář, pokrývač, tesař, #7347
Školení BOZP - stravovací služby, kuchyně #543
Školení BOZP - svářeči #761
Školení BOZP - tlakové lahve na plyn #762
Školení BOZP - tlakové nádoby stabilní #763
Školení BOZP - topič nízkotlakých kotlů #7325
Školení BOZP - tváření (buchar, lis, nůžky, ohýbačka, rovnačka, zakružovačka, ...) #7342
Školení BOZP - údržba a úklid (údržbář, uklízečka, pokojská, pradlena) #7348
Školení BOZP - vedoucí pracovníci #544
Školení BOZP - zemědělství (chov zvířat, zahradnické práce, křovinořez, sekačka, lesní dělník, ...) #628
Školící příručka PO #314
Směrnice - Povinnosti při vzniku pracovního úrazu, systém evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu #7425
Směrnice ke školení BOZP #7257
Směrnice pro poskytování ochranných nápojů #681
Směrnice pro poskytování OOPP #682
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb (smluvní lékař) #7265
Technická kontrola - manipulační vozíky #5844
Technická prohlídka - autobusy #5749
Technická prohlídka - cvičná vozidla autoškoly #5752
Technická prohlídka - motocykly #5754
Technická prohlídka - motocykly (malé) #5753
Technická prohlídka - nákladní automobily do 3500 kg #5755
Technická prohlídka - nákladní automobily nad 3500 kg #5751
Technická prohlídka - nebrzděné přívěsy do 750 kg #5756
Technická prohlídka - osobní automobily #5757
Technická prohlídka - přípojná vozidla do 3500 kg #5758
Technická prohlídka - přípojná vozidla nad 3500 kg #5759
Technická prohlídka - speciální automobily #5760
Technická prohlídka - vozidla půjčovny automobilů #5761
Technická prohlídka - vozidla s právem přednosti v jízdě #5750
Technická prohlídka - vozidla taxislužby #5762
Tématický plán a časový rozvrh školení o PO #315
Test - bezpečnost práce #7883
Test - HACCP (kuchyně) #564
Test - poskytování první pomoci #4996
Test - požární ochrana #7884
Test - požární ochrana #7897
Test - preventista #331
Test BOZP a PO - administrativa 1 #561
Test BOZP a PO - administrativa 2 #562
Test BOZP a PO - dřevoobráběcí stroje #563
Test BOZP a PO - elektrické ruční nářadí #4995
Test BOZP a PO - kovoobráběcí stroje #565
Test BOZP a PO - práce ve výškách a na žebříku #566
Test BOZP a PO - pracovníci výroby #567
Test BOZP a PO - řidiči #568
Test BOZP a PO - řidiči služebních vozidel #569
Test BOZP a PO - skladníci #570
Test BOZP a PO - stavebnictví #571
Test BOZP a PO - tlakové láhve #572
Test BOZP a PO - tvářecí stroje #573
Test BOZP a PO - uklízečky #574
Test BOZP a PO - vedoucí pracovníci 1 #575
Test BOZP a PO - vedoucí pracovníci 2 #576
Test BOZP a PO - vedoucí pracovníci 3 #577
Test BOZP a PO - vedoucí pracovníci ve strojírenství #578
Test BOZP a PO - vedoucí zaměstnanci #7241
TP a ČR odborné přípravy požární hlídky #332
TP a ČR odborné přípravy preventistů #333
Vzor vyplnění evidenčního listu OOPP #683
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Dílny údržby #257
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Drobné dílny #258
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Hotel #5503
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Nemocnice #5504
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Neveřejná čerpací stanice nafty #7773
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Nevýrobní činnosti #261
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Obchodní dům #5502
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Skladování #263
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Škola mateřská #5500
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Škola základní #5501
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Ubytovna #266
Začlenění činností podle požárního nebezpečí - Výrobní činnosti #267
Zákon o inspekci práce - novinky #779
Zápis - předání staveniště, pracoviště #7456
Zápis - předání staveniště, pracoviště (formulář) #7457
Zápis o provedení preventivní požární prohlídky (podrobný) #5427
Záznam o kontrole - armatury - při provozu #5896
Záznam o kontrole - čerpací stanice LPG #5898
Záznam o kontrole - čistírny odpadních vod - vodní nádrže plynojemu #5899
Záznam o kontrole - čistírny odpadních vod - vyhnívací nádrže #5900
Záznam o kontrole - děti - nafukovací hrací zařízení - roční Záznam o kontrole #5901
Záznam o kontrole - děti - zařízení a povrch hřiště - běžná Záznam o kontrole #5902
Záznam o kontrole - děti - zařízení a povrch hřiště - provozní Záznam o kontrole #5903
Záznam o kontrole - děti - zařízení a povrch hřiště - roční Záznam o kontrole #5904
Záznam o kontrole - dokumentace o začlenění #5437
Záznam o kontrole - dokumentace zdolávání požáru #5430
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - nádrže a kontejnery #5905
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - nádrže dvouplášťové - nepropustnost #5906
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - nádrže zevně kontrolovatelné - tlaková zkouška #5907
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - nádrže zevně nekontrolovatelné - těsnost #5908
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - nádrže zevně nekontrolovatelné - tlaková zkouška #5909
Záznam o kontrole - hořlavé kapaliny - technologická zařízení #5910
Záznam o kontrole - hořlavé plyny - potrubí - nedestruktivní zkouška #5911
Záznam o kontrole - hořlavé plyny - potrubí - vnější prohlídka #5912
Záznam o kontrole - hořlavé plyny - výrobní zařízení #5913
Záznam o kontrole - kompresory vzduchové #5914
Záznam o kontrole - kotelny plynové - detektory a pojistky plamene #5915
Záznam o kontrole - kuchyně - kritické body #5916
Záznam o kontrole - lékárny - boxy pro cytotoxické látky #5917
Záznam o kontrole - lékárny - boxy pro látky pro genovou terapii #5918
Záznam o kontrole - nabíjecí stanice akumulátorů #5919
Záznam o kontrole - nápravná opatření po úrazech #5920
Záznam o kontrole - nouzové osvětlení #7686
Záznam o kontrole - nouzové osvětlení - měsíční #7687
Záznam o kontrole - ochrana proti výbuchu - hořlavý prach #5921
Záznam o kontrole - ochrana proti výbuchu - plnění opatření #5922
Záznam o kontrole - podzemní kovová zařízení #5923
Záznam o kontrole - pojízdné zdvihací pracovní plošiny #5924
Záznam o kontrole - pokyny pro činnost požární hlídky #5438
Záznam o kontrole - posouzení požárního nebezpečí #5431
Záznam o kontrole - potrubí parní a vodní - periodická Záznam o kontrole #5925
Záznam o kontrole - potrubí parní a vodní - pojistné ventily #5926
Záznam o kontrole - požární evakuační plán #5432
Záznam o kontrole - požární poplachové směrnice #5433
Záznam o kontrole - požární řád #5434
Záznam o kontrole - připravovaná čištěná voda - chemická a fyzikálně chemická Záznam o kontrole #5927
Záznam o kontrole - připravovaná čištěná voda - mikrobiologická Záznam o kontrole #5928
Záznam o kontrole - řád ohlašovny požárů #5435
Záznam o kontrole - regálové zakladače #5929
Záznam o kontrole - regály #5930
Záznam o kontrole - ropné látky - nádrže zevně kontrolovatelné - tlaková zkouška #5932
Záznam o kontrole - ropné látky - nádrže zevně nekontrolovatelné - těsnost #5933
Záznam o kontrole - ropné látky - nádrže zevně nekontrolovatelné - tlaková zkouška #5934
Záznam o kontrole - ropné látky - podzemní rozvody - těsnost #5935
Záznam o kontrole - spalinové cesty (komíny a kouřovody) #5936
Záznam o kontrole - stanovení organizace zabezp. PO #5436
Záznam o kontrole - svařovací hadice, spoje a příslušenství #5937
Záznam o kontrole - tepelné soustavy v budovách #5938
Záznam o kontrole - tlakové nádoby na chlór - těsnost armatur #5939
Záznam o kontrole - tlakové nádoby stabilní - stavoznaky #5940
Záznam o kontrole - tlakové nádoby stabilní - teploměry #5941
Záznam o kontrole - tlakové nádoby stabilní - tlakoměry #5942
Záznam o kontrole - TP a ČR školení #5439
Záznam o kontrole - vázací lana ocelová #5943
Záznam o kontrole - vázací lana textilní #5944
Záznam o kontrole - výbušniny #5945
Záznam o kontrole - výčepní zařízení - potrubí #5946
Záznam o kontrole - výčepní zařízení - rozdělovač vzduchu #5947
Záznam o kontrole - zásobníky sypkých hmot #5948
Záznam o kontrole - žebříky, schůdky #5949
Záznam z jednání odškodňovací komise #502
Záznamník provozu - lis #4733
Záznamník provozu - tabulové nůžky #4734
Zpráva o šetření pracovního úrazu #503
Zpráva pro HZS o odstranění závad #358
Zpráva pro OIP o odstranění závad #780


Nahoru

Další software:

Dokumentace BOZP a PO
Organizer BOZP a PO
Kompletní systém e-BOZP
Infocentrum BOZP

Reklamační protokol


Další produkty:

Bezpečnostní tabulky
Hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní pásky

Obchodní podmínky


Další weby:

e-SafetyShop.eu
Bezpečnostní tabulky Shop
e-BOZP
Seznam revizních techniků


Zavolejte nám

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

Tel.: (+420) 596 123 556, 604 266 813, 739 633 471
Email: info@traiva.cz, admin@traiva.cz

Copyright 2009 - 2017 TRAIVA s.r.o. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.