Vítejte na portálu firmy Traiva
TRAIVA s.r.o. - Určujeme směr k bezpečnosti ...  Služby BOZP a PO, bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Kniha školení a zdravotních prohlídekZaměstnavatel je povinen zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Školení a odpovídající osnovy jsou jednou z nejdůležitějších součástí péče o BOZP a PO, které chrání zaměstnance i vedení společnosti v případě vzniku mimořádných událostí.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli zdravotně způsobilí pro práci, kterou vykonávají (provádění stanovených lékařských prohlídek). Dále je povinen zajistit řádné zpracování a ukládání záznamů o všech školeních (osnovy a prezenční listiny) a zdravotních prohlídkách zaměstnanců.


Co nabízí Kniha školení a zdravotních prohlídek?

Profesionálně vypracované osnovy školení BOZP a PO, školící příručky, zkušební testy, potřebné doklady (formuláře, pověření, směrnice), lhůtníky školení a zdravotních prohlídek, informační dokumenty, legislativu a mnoho dalšího. Vše v editovatelné formě na CD.

Navíc získáte Záznamník bezpečnosti práce (šanon s předtištěnými záznamovými listy) – systém pro vedení záznamů o všech provedených školeních a ukládání dokladů o zdravotních prohlídkách jednotlivých zaměstnanců.


CD Kniha školení a zdravotních prohlídek obsahuje:

zpracované osnovy školení pro oblast BOZP a PO, včetně prezenčních listin
    – základní školení, školení podle profesí, speciální školení (více než 90 osnov školení)
školící příručky – pomůcka pro školitele
zkušební testy, včetně vyhodnocení (více než 20 testů)
formuláře, doklady, vzory směrnic, lhůtníky školení a lékařských prohlídek (více než 30 dokumentů)
informační dokumenty
související právní předpisy


Záznamník bezpečnosti práce obsahuje:

šanon s abecedním rozřazovačem
předtištěné záznamové listy – tabulky pro záznamy o školení a zdravotních prohlídkách (25 ks)
průhledné prospektové obaly na doklady pro každého zaměstnance,
    např. lékařské prohlídky, speciální školení, průkaz k obsluze, pověření k činnosti apod. (25 ks formát A5)
vzorově vyplněný záznamový list školení a zdravotních prohlídek
informační list – přehled použitých zkratek, definic a pojmů

Obsah tabulky záznamového listu je pro minimálně pro období 5 let.
Záznamový list je oboustranný, tištěný na kartonovém papíru 270 g s vysokou životností.


Co získáte pořízením Knihy školení a zdravotních prohlídek?

vypracované osnovy školení BOZP a PO
potřebné doklady a dokumentaci ke školení (formuláře, pověření, testy, legislativu apod.)
systém a evidenci všech záznamů konkrétního zaměstnance – přehledný záznamový list s tabulkou
doklady (lékařské prohlídky, testy, pověření apod.) přiložené k záznamovému listu zaměstnance
správné a úplné záznamy o provedených školeních a zdravotních prohlídkách

Cena závisí na počtu zaměstnanců. Samostatné záznamové listy lze přikoupit v potřebném množství (dle počtu zaměstnanců).


Kniha školení
a zdravotních prohlídek

Osnovy školení na CD a záznamové listy

Kniha školení
1470

Koupit


Záznamový list lze přikoupit samostatně za cenu 12 Kč


Kompletní systém e-BOZP
Dokumentace, Organizer a Průvodce BOZP a PO ve výhodnějším kompletu

Kompletní systém e-BOZP
3480

Podrobnosti
Časté otázky a odpovědi Objednat Knihu školení a zdravotních prohlídek

Časté otázky a odpovědi

Jaké parametry by měl mít počítač pro bezproblémový chod programů?
Naše programy fungují na jakémkoli pc nezávisle na operačním systému i výbavě, i na mobilním telefonu typu Android nebo Windows Mobile.
Pro Organizer BOZP a PO je nutné připojení k internetu, neboť se jedná o síťovou verzi.

Dokážu používat programy i když nejsem odborníkem?
Zcela jistě. Během 10 let vývoje programů jsme je upravovali tak, aby jejich použití bylo zcela srozumitelné komukoliv.

Jak často probíhá aktualizace?
Aktualizace předpisů i dokumentů probíhá stále, tak aby předpisy i dokumenty byly aktuální v každém okamžiku. Změny jsou barevně odlišeny podle data změny.
Nové a aktualizované předpisy a dokumenty jsou označeny hvězdičkou, je uvedeno datum vydání a verze dokumentu.
Čtvrtletně je vydáván přehled předpisů s nastávající účinností, komentáře ke změnám, upozornění na to, co je podle nových předpisů nutné provést a seznam aktualizovaných a nových dokumentů.Kniha školení a zdravotních prohlídek DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ

Šanon + CD *

Ks ( 1470 Kč bez DPH za 1 Ks)

  Samostatné záznamové listy *

Ks ( 12 Kč bez DPH za 1 Ks)

Název Firmy   Jméno a příjmení *
IČO   Ulice a číslo popisné *
DIČ   Město *
      PSČ *
Kontaktní email *   Telefonní kontakt *

Poznámka k objednávcePokud je dodací adresa jiná než fakturační, vepište ji prosím do poznámky. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Údaje označené * jsou povinné.

ANO, souhlasím s použitím emailové adresy pro marketingové účely firmy TRAIVA s.r.o.

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se TRAIVA s.r.o., se sídlem Pohraniční 104, 70300 Ostrava, IČ 25380141, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 7 let od nákupu zboží. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení objednávky dodržení stanovené záruční doby. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, PPL s.r.o..

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email spravcegdpr@traiva.cz nebo na sídlo naší společnosti: TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 70300 Ostrava. Kompletní informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.Co bude následovat?
Po odeslání objednávky Vám na dobírku zašleme šanon se záznamovými listy, CD a fakturu.
Software:

Dokumentace BOZP a PO
Organizer BOZP a PO
Kompletní systém e-BOZP
Infocentrum BOZP

Reklamační protokol
Obchodní podmínky
Produkty:

Bezpečnostní tabulky
Hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní pásky
Ochranné pomůcky
Výrobky pro bezpečnost

Eshopy a weby:

TRAIVA SHOP
e-SafetyShop.eu

e-BOZP
Seznam revizních techniků
FoggyStop


Zavolejte nám

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

Tel.: (+420) 596 123 556, 604 266 813, 739 633 471
Email: info@traiva.cz, admin@traiva.cz

Copyright 2009 - 2017 TRAIVA s.r.o. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.