Seznam revizních techniků, seznam firem poskytujícici služby BOZP,
seznam bezpečnostních techniků a služeb požární ochrany.Vyhledávací databáze BOZP a PO Business to Business Database B2B.
Rozešlete svou poptávku po službách BOZP a PO, nebo poptávku na revize firmám,
které vyhovují Vašim kritériím.
Vložit zdarma nový zápis

Kraje ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj
Dokumentace BOZP a PO

Nalezené firmy v Moravskoslezském kraji – seznam firem / revize, služby BOZP, služby PO.

Bc. David Navrátil
IČO: 87479605


Zaslat poptávku
Bc. David Navrátil
Na Bahně 1569/11
Opava 5, 747 05
774 184 178
dnapo@seznam.cz
www.bozp.euweb.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce - komplet. Zpracování dokumentace BOZP a PO. Integrace a audity systému OHSAS 18001. Školení zaměstnanců (široký rozsah profeší včetně preventistů PO a prevent. požárních hlídek). Kontroly regálů včetně regálových zakladačů odborně způsobilou osobou. Poradenství při výběru OOPP a další. Bližší informace naleznete na naších webových stránkách případně se budeme těšit na Vaše zavolání.
Bc. Petr Stibor
IČO: 87010445
DIČ: CZ55101417

Zaslat poptávku
Petr Stibor
Přerovecká 205
Opava - Suché Lazce, 747 95
607 122 725
s.t.i.b.o.r@seznam.cz
www.stiborbozp.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
koordinátora BOZP na stavbě
Bezpoživot
IČO: 01134248


Zaslat poptávku
Josef Novotný
Karbenská 5
Krnov, 794 01
728 468 777
josef.novotny@bezpozivot.cz
www.bezpozivot.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti životního prostředí
Provedení kadegorizace, dokumentace BOZP,PO,OŽP, školení refertských vozidel, vyhledávání rizik,bezpečnostní značení,
BOZP-Eich.cz
IČO: 65880820
DIČ: CZ74050949

Zaslat poptávku
Marek Eich
J.Suka 1845
Frýdek Místek, 738 01
603 715 040
m.eich@redos.cz
www.bozp-eich.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Kompletní zajištění BOZP a PO Vaší firmy dodavatelským způsobem za výhodných podmínek. Řízení rizik, dokumentace, školení, odborná příprava (kurzy: obsluha VZV, strojník, jeřábník, vazač a další), zastupování při jednání s kontrolními úřady.
Dáša Vandasová
IČO: 18482856
DIČ: CZ57541507

Zaslat poptávku
Dáša Vandasová
č. 98
Dětřichov nad Bystřicí, 793 03
739 091 063
dasa.vandasova@seznam.cz
www.bozp-sova.cz
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Ostatní (neuvedené)
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti životního prostředí
Ing. Daniel Tvrdý
IČO: 75367220


Zaslat poptávku
Daniel Tvrdý
569
Píšť, 747 18
774 556 056
info@dt-safety.cz
www.dt-safety.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Poskytujeme komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (i hygieny práce) a na úseku požární ochrany včetně konzultací k dané problematice. Dále poskytujeme poradenskou a konzultační činnost včetně technické pomoci (např. při vzniku pracovních úrazů a jejich šetření, při realizaci opatření vyplývajících z kontrol provedených orgány Oblastního inspektorátu (OIP), státního dozoru v oblasti hygieny práce, jakož i státního požárního dozoru nad stavem PO).
Ing. Pavel Kolář
IČO: 72976683


Zaslat poptávku
Ing. Pavel Kolář (BEPO Ostrava)
Jaromíra Matuška 12/24
Ostrava, 700 30
604 894 334
info@bepo.cz
www.bepo.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Realizujeme on-line školení BOZP a PO po celé ČR. Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně služeb koordinátora BOZP na staveništi. Nabízíme software BOZP - Modul RKÚ 2011 a Modul Úrazy 2011. Zajišťujeme elektro revize a také revize zdvihacích zařízení.
Ing. Pavla Mlčáková
IČO: 87605724


Zaslat poptávku
Mlčáková Pavla
212
Nošovice, 739 51
732 987 185
mlcakova.pavla@seznam.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Ing. Vladimír Fuchs
IČO: 60949708


Zaslat poptávku
Ing. Vladimír Fuchs
Česká 1096/38
Opava - Kylešovice, 747 06
602 711 530
ing.vladimirfuchs@gmail.com
www.vladimirfuchs.com
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti životního prostředí
Technicko-organizační činnost k zajišťování úkolů v oblasti BOZP a požární ochrany a v oblasti zavádění a udržování systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Ing. Zbyněk Číž
IČO: 66173078


Zaslat poptávku
Zbyněk Číž
Žitná 98
Opava-Podvihov, 747 06
606 344 631
ciz.zbynek@seznam.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti PO
ing.Marcel Štantejský
IČO: 47202742


Zaslat poptávku
ing.Marcel Štantejský
U lávky 96
Otice, 747 81
603 236 032
marcel.stantejsky@seznam.cz
www.stantejsky.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Služby v oblasti životního prostředí
Provádím poradenství a servis pro oblast BOZP,EKO,ADR,NCHLaP a ISO. Veškeré detailní informace získáte na : www.stantejsky.cz
Ivan Harašta
IČO: 88294617


Zaslat poptávku
Ivan Harašta
Okrajová 1354/15
Havířov, 736 01
733 669 390
ivan.harasta@seznam.cz
---
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Ostatní (neuvedené)
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti PO a BOZP, včetně revizí a údržby požárně bezpečnostních zařízení, organizace evakuačních cvičení a koordinačních funkčních zkoušek
Jakub Schramm&partners s.r.o.
IČO: 04618629
DIČ: CZ04618629

Zaslat poptávku
Michaela Mezníková
Jesenická 5
Bruntál, 792 01
775 038 964
m.meznikova@jakubschramm.cz
www.bozpmeznikova.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Jana Nosková
IČO: 47660341


Zaslat poptávku
Jana Nosková
Hynčice 13
Město Albrechtice, 793 95
724 186 022
jana@bezpecnepracoviste.cz
www.bezpecnepracoviste.cz
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Dopravní a manipulační zařízení
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Jaroslav Heiniš
IČO: 69604126
DIČ: CZ70082949

Zaslat poptávku
Bc. Jaroslav Heiniš
null 177
Ženklava, 742 67
728 247 582
Fa- habas@seznam.cz
www.heinis.cz
Poskytované revize
Plynová zařízení
Tlaková zařízení
Poskytované služby
Jiří Dvořák - MOREZ
IČO: 11524685


Zaslat poptávku
Jiří Dvořák
Výškovická 2546/56
Ostrava - Zábřeh, 700 30
603 502 619
dvorak.morez@seznam.cz
---
Poskytované revize
Elektrická zařízení
Poskytované služby
Jiří Noga
IČO: 61964981
DIČ: CZ76072549

Zaslat poptávku
Jiří Noga
Polní 537
Třinec, 739 61
776 284 858
nogaj@volny.cz
www.haste.cz
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti PO
Nabízíme tyto služby: kontroly hasicích přístrojů včetně zajištění tlakových zkoušek,oprav a plnění kontroly požárních hydrantů vnitřních,podzemních prodej nových hasicích přístrojů všech druhů schválených pro použití v ČR prodej hydrantových systémů prodej hydrantových hadic, proudnic, spojek, ventilů, skříní na hasicí přístroje, autonomní kouřové čidla atd. prodej požárních a bezpečnostních tabulek a značek
Jiří Strouhal
IČO: 16643381


Zaslat poptávku
Strouhal Jiří
Náměstí Svobody 861/1
Rýmařov, 795 01
554 211 434
strouhalj@cmail.cz
---
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Dopravní a manipulační zařízení
Zařízení dětských hřišť a tělocvičen
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Kurzy a školení na motorové vozíky. Technické kontroly motorových vozíků. Prevence rizik BOZP. Školení bezpečnosti práce, vyhledávání rizik.
KNĚZEK s.r.o.
IČO: 27766837
DIČ: CZ27766837

Zaslat poptávku
Magda Kopecká
Palkovice 597
Palkovice, 739 41
777 580 347
sluzby@knezek.cz
www.knezek.cz
Poskytované revize
Elektrická zařízení
Plynová zařízení
Tlaková zařízení
Ostatní (neuvedené)
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Požární ochrana V rámci služeb požární ochrany nabízíme: provedeme školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek vypracujeme dokumentaci požární ochrany včetně její aktualizace zajistíme Vám pravidelné preventivní prohlídky pracovišť poskytujeme poradenskou službu v oblasti požární ochrany vypracujeme dokumentaci požární bezpečnosti staveb instalujeme a provádíme servis přenosných hasicích přístrojů plníme úkoly v oblasti požární ochrany odborně způsobilou osobou Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V rámci služeb BOZP nabízíme: proškolíme Vaše zaměstnance a vedoucí pracovníky vypracujeme dokumentaci bezpečnosti práce včetně její aktualizace vyhledáme rizika ve vašem podniku a poradíme Vám s jejich eliminací vypracujeme seznam osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnavatele nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti pracovního prostředí provádíme pravidelné prohlídky pracovišť řešíme problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání plníme úkoly bezpečnostního technika, koordinátora staveb revidujeme žebříky, regály, plynová zařízení, elektro, tlaková zařízení aj.
KOMET-CZRE, s.r.o.
IČO: 62362844
DIČ: CZ62362844

Zaslat poptávku
Martin Suchel
Lihovarská 1199/10
Ostrava-Radvanice, 716 00
739 303 993
komet@komet.cz
www.komet.cz
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Ostatní (neuvedené)
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Prodej OOPP proti pádu, slaňovacích a záchranných zdvihacích zařízení. Školení, revize OOPP, poradenství.
Košmidrová Dagmar
IČO: 68161735
DIČ: CZ47590543

Zaslat poptávku
Dagmar Košmidrová
Zemědělská 8
Havířov- Dolní Datyně, 736 01
777 620 205
dkosmidrova@seznam.cz
www.kosmidrova.cz
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Provádíme kompletní servis hasicích přístrojů, kontroly požárních hydrantů, prodej hasicích přístrojů a prostředků PO, služby v oblasti PO, tryskání povrchu kovových předmětů, zajišťujeme plnění CO2
Krajská hygienická stanice MSK
IČO: 71009167


Zaslat poptávku
Ing. Jaroslav Vích
Na Bělidle 7
Ostrava, 702 00
595 138 164
zdenek.valasek@khsova.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
LAMARCO spol. s r. o.
IČO: 61944441
DIČ: CZ61944441

Zaslat poptávku
Ing. Milan Larisch
Zaben 62
Frydek-Mistek, 739 25
602 527 370
lamarco@volny.cz
www.lamarco.eu
Poskytované revize
Elektrická zařízení
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Marek Polách
IČO: 02009820


Zaslat poptávku
Marek Polách
Raškovice 550
Raškovice, 739 04
725 818 654
marekpolach@centrum.cz
---
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Poskytované služby
Revize,servis a opravy zdvihacích zařízení Oprávnění na a+b
Mgr.Michal Vitásek
IČO: 47201339


Zaslat poptávku
Mgr. Michal Vitásek
Zahradní 492
Hradec nad Moravicí, 747 41
608 424 256
novibe@seznam.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
komplexní služby v oblasti BOZP
Michal Polášek
IČO: 74553364


Zaslat poptávku
Michal Polášek
Družební 1604/3
Bruntál, 792 01
604 893 835
michal.polasek19@seznam.cz
www.bozp-polasek.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Miroslava Vaculíková
IČO: 63051940
DIČ: 7554175244

Zaslat poptávku
Miroslava Vaculíková
Dr. Martínka 32
Ostrava, 700 30
603 420 581
mirkavaculikova@email.cz
www.vaculikova.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany, BOZP, hygieny práce a požární bezpečnosti staveb.
Norbert Chalupa
IČO: 68935609
DIČ: CZ63042210

Zaslat poptávku
Norbert Chalupa
B.Němcové 130
Chlebičov, 747 31
605 825 616
chalupa.n@seznam.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
Nosek Vladimír
IČO: 12085561
DIČ: CZ51072024

Zaslat poptávku
Nosek Vladimír
Hynčice 147
Město Albrechtice, 793 95
602 744 417
info@bezpecnepracoviste.cz
www.bezpecnepracoviste.cz
Poskytované revize
Elektrická zařízení
Plynová zařízení
Tlaková zařízení
Zdvihací zařízení
Požární zařízení a systémy
Dopravní a manipulační zařízení
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Centrum technické inspekce a školicí středisko BOZP a PO
Propos
IČO: 41370953


Zaslat poptávku
Jindřich Janák
Nové Dvory-Kamenec 3312
Frýdek Místek, 738 01
608 324 252
propos.fm@seznam.cz
---
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti PO
Revize,opravy hasicích přístrojů, požárních hydrantů
Radana Walachová
IČO: 76236684


Zaslat poptávku
Radana Walachová
Borovského 2327
Karviná, 734 01
605 465 062
r.walachova@seznam.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
RADEK HAUSNER
IČO: 68189681
DIČ: CZ71042648

Zaslat poptávku
RADEK HAUSNER
JIRÁSKOVA 610/54
KRNOV, 794 01
774 689 346
radek.hausner@seznam.cz
---
Poskytované revize
Zdvihací zařízení
Poskytované služby
REVIZE HYDRAULICKÝCH NAKLÁDACÍCH JEŘÁBŮ (HYDRAULICKÁ RUKA) , ŠKOLENÍ OBSLUHY
René Adamovič
IČO: 75882141


Zaslat poptávku
René Adamovič
Zborovská 2399/14
Ostrava, 702 00
725 824 771
adamovic-instal@email.cz
www.adamovic-instal.cz
Poskytované revize
Plynová zařízení
Poskytované služby
Revizní technik pro vyhrazená plynová zeřízení.
Severomoravské vodovody a kanalizace
IČO: 45193665


Zaslat poptávku
Svatava Eggová
28. října 169
Ostrava, 709 45
596 697 320
svatava.eggova@smvak.cz
---
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Stanislav Čanecký služby BOZP a PO
IČO: 76671062


Zaslat poptávku
Stanislav Čanecký
Karla Pokorného 1295/23
Ostrava - Poruba, 708 00
739 521 728
caneckystana@email.cz
---
Poskytované revize
Tlaková zařízení
Zdvihací zařízení
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Štěpán Juřička
IČO: 48717673
DIČ: 6002071867

Zaslat poptávku
Štěpán Juřička
Václava Košaře 26
Ostrava-Dubina, 700 30
603 426 364
juricka2002@volny.cz
www.bezpecnostprace.wz.cz
Poskytované revize Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (i hygieny práce) a na úseku požární ochrany-včetně konzultací.Poradenská, konzultační činnost a technická pomoc (např. při vzniku pracovních úrazů a jejich šetření, realizace opatření vyplývajících z kontrol provedených orgány Oblastního inspektorátu (OIP), státního dozoru v oblasti hygieny práce, státního požárního dozoru nad stavem PO, zpracování rizik, poradenství při výběru OOPP aj.).Zajištění revizí a kontrol vyhrazených zařízení.
Václav Klus
IČO: 44791216


Zaslat poptávku
Václav Klus
550
Mosty u Jablunkova, 739 98
774 833 800
v.klus@volny.cz
---
Poskytované revize
Elektrická zařízení
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Věra Zemanová-ZEFA,Has.technika
IČO: 16630939
DIČ: CZ54580102

Zaslat poptávku
Věra Zemanová
Kubalova 369/2
Ostrava-Výškovice, 700 30
606 247 234
vera1zemanova@seznam.cz
www.zefa.cz
Poskytované revize
Tlaková zařízení
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Revize tlakových zařízení/revize tlakových nádob/revize vzdušníků Školení obsluhy TNS Revize požárních zařízení a systémů/kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů Prodej hasicích přístrojů a sortimentu zboží požární ochrany Požární klapky, protipožární prostupy, požární hydranty, EPS, nouzové osvětlení, apod. Služby v oblasti BOZP a PO
Vlaswtimil Bajza
IČO: 41357876
DIČ: CZ 5105050

Zaslat poptávku
Vlastimil Bajza
Dvořákova 32
Nový Jičín, 741 01
602 576 254
vlastikbajza@seznam.cz
---
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
ZAZEZPO
IČO: 75933896
DIČ: CZ82511848

Zaslat poptávku
Ing. Kristýna Theisová Siudová
Albrechtická 4
Krnov, 794 01
777 553 414
dezidera@dezidera.cz
www.zabezpo.cz
Poskytované revize
Požární zařízení a systémy
Poskytované služby
Služby v oblasti PO
Zaslat poptávku všem zobrazeným firmám

Vložte text poptávky ( pouze na částky větší než 5000 Kč )Váš email 5 + 4 = ( vepište výsledek do pole )Organizer BOZP a PO

Seznam revizních techniků a firem poskytujících služby v prevenci rizik (BOZP) a požární ochraně Vám umožní nejen pohodlné vyhledávání potřebných služeb v databázi revizních techniků a databázi firem poskytujících služby BOZP a PO, ale i možnost pohodlného zaslání poptávky vybraným firmám přímo z našeho webu. Z pochopitelných důvodů je zasílání poptávek umožněno jen u zakázek nad 5000 Kč, tak aby firmy nebyly zavaleny množstvím zpracovávaných nabídek.

Zápis do Seznamu BOZP a PO B2B

Pro všechny uživatele programu Dokumentace BOZP a PO je ZDARMA, jako součást naší nabídky.

Pro ostatní firmy je zápis na prvních 6 měsíců ZDARMA, po uplynutí 6 měsíců bude záznam vyřazen.

Časté otázky
a odpovědi
Placené
reklamní služby
Nová
registrace
Jak mohu rozeslat poptávku více firmám?
Zatrhněte u každé firmy vyhledané v seznamu políčko "Zaslat poptávku" nebo dole pod seznamem políčko "Zaslat poptávku všem zobrazeným firmám". Zobrazí se formulář, kde můžete vložit vaši poptávku.

Podle čeho vybírat revizní techniky ve svém regionu?
Pro výběr je mnoho kritérií. V případě malých zakázek je kritériem i vzdálenost, neboť dopravní náklady jsou pak velkou částí ceny.

Pokud vložím zápis zdarma na 6 měsíců, nebudou mi pak chodit za rok upomínky, že musím zaplatit?
V žádném případě. Naše firma zaručuje vždy korektní jednání. Po uplynutí 6 měsíců Vám zašleme dotaz, zda chcete zápis prodloužit nebo vymazat.

Jsem uživatelem programu Dokumentace BOZP a PO, je tedy zápis do seznamu navždy zdarma?
Po dobu užívání programu Dokumentace BOZP a PO je zápis zcela zdarma a nemusíte se starat o prodlužování ani placení zápisu.
Obsah zápisů kontrolujeme a po konzultaci se zákazníkem opravujeme zjevné chyby.
Neručíme však za správnost obsahu zápisu a jakákoliv naše zodpovědnost z toho vyplývající je vyloučena.

Placené služby

Jedinou placenou službou je reklamní prostor pro firmy poskytující komplexní služby BOZP a PO ( např. ve více regionech) a to na každé straně formou grafického banneru.

Reklama na 6 měsíců Plná velikost Poloviční velikost Třetinová velikost
Horní banner 440 x 270 - 1800 Kč 440 x 125 - 1000 Kč 440 x 80 - 700 Kč
Spodní banner 940 x 100 - 1200 Kč 465 x 100 - 700 Kč 300 x 100 - 400 Kč


Reklama bude zobrazována 6 měsíců. Spodní banner lze cílit podle krajů a dle individuální domluvy může mít libovolnou výšku.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na admin@traiva.cz
Obsah3
Nová registrace

Název firmy Jméno a příjmení
IČO
Ulice a číslo popisné
DIČ Město
PSČ
Kontaktní email Telefonní kontakt
Kraj Webové stránky
Zvolte typ revize kterou můžete provádět

Elektrická zařízení
Plynová zařízení
Tlaková zařízení
Zdvihací zařízení
Požární zařízení a systémy
Dopravní a manipulační zařízení
Zařízení dětských hřišť a tělocvičen
Komíny a spalinové cesty
Svařování
Ostatní (neuvedené)


Zvolte typ služeb které poskytujete

Služby v oblasti BOZP (prevence rizik)
Služby v oblasti PO
Služby v oblasti hygienické a protiepidemické
Služby v oblasti životního prostředí
Stručný popis

Zbývá 500
Vyhledat vhodnou firmu pro provedení revizí, služby bezpečnosti práce / prevenci rizik/, koordinátora BOZP na stavbě, zabezpečení služeb požární ochrany, nebývá vždy snadné. Naše databáze obsahuje přehledně seřazené firmy provádějící revize a služby BOZP a PO podle teritorií a poskytovaných služeb. V případě většího objemu zakázky můžete přímo oslovit vybrané firmy jediným kliknutím.

Výběry – seznam - databáze:

Revize elektro / Revize elektrických zařízení / revize elektrického nářadí
Revize plynových zařízení / revize kotlů
Revize tlakových zařízení / revize tlakových nádob / revize vzdušníků
Revize zdvihacích zařízení / revize jeřábů / revize zdvihacích plošin / revize kladkostrojů/ revize stavebních vrátků / revize výtahů
Revize požárních zařízení a systémů / kontroly hasících přístrojů / kontroly SHZ
Revize, prohlídky a kontroly dopravních a manipulačních zařízení / motorových vozíků
Revize / kontroly/ dětských hřišť, pískovit a tělocvičných zařízení / kontroly tělocvičen
Revize / kontroly / komínů a spalinových cest

Další software:

Dokumentace BOZP a PO
Organizer BOZP a PO
Kompletní systém e-BOZP
Infocentrum BOZP

Další produkty:

Bezpečnostní tabulky
Hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní pásky

Další weby:

e-SafetyShop.eu
e-BOZP


Zavolejte nám

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 702 00 Ostrava

Tel.: (+420) 739 633 471, 596 123 556, 604 266 813
Email: e.kubasova@traiva.cz, admin@traiva.cz
Copyright (c)2019 Traiva s.r.o.