Vítejte na portálu firmy Traiva
TRAIVA s.r.o. - Určujeme směr k bezpečnosti ...  Služby BOZP a PO, bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Záznamník bezpečnosti práceKaždý zaměstnavatel, bez ohledu na počet osob, které zaměstnává, je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli odborně a zdravotně způsobilí pro práci, kterou vykonávají. Jinak řečeno, zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho znalostem, schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Až v 80% případů šetření závažných úrazů, havárií a jiných mimořádných událostí jsou zjišťovány nedostatky ve školeních BOZP a PO. Je to způsobeno zejména nedokonalým systémem pořizování záznamů o školeních. Připravili jsme proto pro Vás sofistikovaný systém v tabulce Záznamníku bezpečnosti práce. Jedná se o výrazně přehlednější a levnější systém než známé "Zápisníky bezpečnosti práce".


Co nabízí Záznamník bezpečnosti práce – šanon se záznamovými listy?

Záznamník bezpečnosti práce umožňuje přehledné vedení záznamů zvlášť pro každého zaměstnance. S pomocí abecedního rozřazovače snadno zjistíte, kdy daný zaměstnanec absolvoval školení nebo zda musí v tomto roce absolvovat zdravotní prohlídku.

Jedná se o sofistikovaný systém pro vedení záznamů o školení a zdravotních prohlídkách zaměstnanců (alternativa zápisníku bezpečnosti práce). Všechny potřebné informace jsou uvedeny na jediném listu.


Záznamník bezpečnosti práce obsahuje:

šanon s abecedním rozřazovačem
předtištěné záznamové listy – tabulky pro záznamy o školení a zdravotních prohlídkách (10 ks)
průhledné prospektové obaly na doklady pro každého zaměstnance,
    např. lékařské prohlídky, speciální školení, průkaz k obsluze, pověření k činnosti apod. (10 ks formát A4, 10 ks formát A5)
vzorově vyplněný záznamový list školení a zdravotních prohlídek
informační list – přehled použitých zkratek, definic a pojmů

Obsah tabulky záznamového listu je pro minimálně pro období 5 let.
Záznamový list je oboustranný, tištěný na kartonovém papíru 270 g s vysokou životností.


Co získáte pořízením Záznamníku bezpečnosti práce?

okamžité nalezení všech záznamů konkrétního zaměstnance
přehledný systém na jediném listu s tabulkou
doklady (lékařské prohlídky, testy, pověření apod.) přiložené k záznamovému listu zaměstnance
správné a úplné záznamy o provedených školeních a zdravotních prohlídkách

Cena je závislá od počtu zaměstnanců, resp. počtu objednaných záznamových listů (tyto je možno přikoupit v potřebném množství).

Záznamník bezpečnosti práce
Šanon se záznamovými listy

Záznamník bezpečnosti práce
250

Koupit


Záznamový list lze přikoupit samostatně za cenu 12 Kč


Kompletní systém e-BOZP
Dokumentace, Organizer a Průvodce BOZP a PO ve výhodnějším kompletu

Kompletní systém e-BOZP
3480

Podrobnosti
Časté otázky a odpovědi Objednat Záznamník bezpečnosti práce

Časté otázky a odpovědi

Jaké parametry by měl mít počítač pro bezproblémový chod programů?
Naše programy fungují na jakémkoli pc nezávisle na operačním systému i výbavě, i na mobilním telefonu typu Android nebo Windows Mobile.
Pro Organizer BOZP a PO je nutné připojení k internetu, neboť se jedná o síťovou verzi.

Dokážu používat programy i když nejsem odborníkem?
Zcela jistě. Během 10 let vývoje programů jsme je upravovali tak, aby jejich použití bylo zcela srozumitelné komukoliv.

Jak často probíhá aktualizace?
Aktualizace předpisů i dokumentů probíhá stále, tak aby předpisy i dokumenty byly aktuální v každém okamžiku. Změny jsou barevně odlišeny podle data změny.
Nové a aktualizované předpisy a dokumenty jsou označeny hvězdičkou, je uvedeno datum vydání a verze dokumentu.
Čtvrtletně je vydáván přehled předpisů s nastávající účinností, komentáře ke změnám, upozornění na to, co je podle nových předpisů nutné provést a seznam aktualizovaných a nových dokumentů.

Kdy dostanu dárek ke kompletnímu systému e-BOZP?
Dárek Vám bude zaslán ihned po zaplacení, včetně všech potřebných podkladů pro používání programů.Záznamník bezpečnosti práce

Šanon se záznamovými listy *

Ks ( 250 Kč bez DPH za 1 Ks)

  Samostatné záznamové listy *

Ks ( 12 Kč bez DPH za 1 Ks)

Název Firmy   Jméno a příjmení *
IČO   Ulice a číslo popisné *
DIČ   Město *
      PSČ *
Kontaktní email *   Telefonní kontakt *

Poznámka k objednávcePokud je dodací adresa jiná než fakturační, vepište ji prosím do poznámky. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Údaje označené * jsou povinné.

ANO, souhlasím s použitím emailové adresy pro marketingové účely firmy TRAIVA s.r.o.

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se TRAIVA s.r.o., se sídlem Pohraniční 104, 70300 Ostrava, IČ 25380141, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 7 let od nákupu zboží. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení objednávky dodržení stanovené záruční doby. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, PPL s.r.o..

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email spravcegdpr@traiva.cz nebo na sídlo naší společnosti: TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 70300 Ostrava. Kompletní informace o zpracování osobních údajů najdete ZDE.Co bude následovat?
Po odeslání objednávky Vám na dobírku zašleme šanon se záznamovými listy a fakturu.
Software:

Dokumentace BOZP a PO
Organizer BOZP a PO
Kompletní systém e-BOZP
Infocentrum BOZP

Reklamační protokol
Obchodní podmínky
Produkty:

Bezpečnostní tabulky
Hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní pásky
Ochranné pomůcky
Výrobky pro bezpečnost

Eshopy a weby:

TRAIVA SHOP
e-SafetyShop.eu

e-BOZP
Seznam revizních techniků
FoggyStop


Zavolejte nám

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

Tel.: (+420) 596 123 556, 604 266 813, 739 633 471
Email: info@traiva.cz, admin@traiva.cz

Copyright 2009 - 2017 TRAIVA s.r.o. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.